Vrste infuzionih rastvora i njihova primena

10.02.2022
Vrste infuzionih rastvora i njihova primena

 

Davanje infuzije predstavlja medicinsko-tehničku radnju davanja terapije po nalogu lekara od strane stručne medicinske sestre koja podrazumeva unos infuzionog rastvora intravenoznim putem direktno u organizam pacijenta.

 

Kada se koristi infuzija u lečenju?

 

Infuzije se prepisuju pri lečenju mnogih pogoršanih zdravstvenih stanja: dehidratacije, iscrpljenosti, produžene dijareje, povraćanja, prisutnosti težih bakterijskih i virusnih infekcija, opšteg pada imuniteta i za lakši oporavak nakon terapija zračenjem, kod detoksijakcije i teškog mamurluka, hroničnih migrena, a posebno tokom operacionih zahvata i bolničkog lečenja.

Količinu, vrstu infuzionog rastvora i vremenski period primanja infuzione terapije određuje lekar u skladu sa godinama, zdravstvenom istorijom, i trenutnim zdravstvenim stanjem pacijenta. Davanje infuzije po nalogu lekara vrši stručno medicinsko osoblje – medicinska sestra ili tehničar.

 

Koje vrste infuzionih rastvora postoje?

 

Infuzioni rastvori se dele na koloidne i kristaloidne rastvore. U praksi se u lečenju češće sreću kristaloidni rastvori u koje spadaju sledeće vrste infuzionih rastvora:

 

  1. 9% NaCl fiziološki rastvor

Fiziološki rastvor 0.9% NaCl je izotoničan rastvor koji sadrži veću koncentraciju natrijuma i hlora u odnosu na plazmu. Fiziološki rastvor sadrži so - natrijum-hlorid koji je sastavni deo telesnih tečnosti u ljudskom organizmu. Natrijum-hlorid je rastvoren u sterilnoj, posebno pročišćenoj vodi. Ovaj rastvor se koristi u slučajevima dehidratacije, nedostatka tečnosti i soli u organizmu, ali i kao baza za infuzije sa vitaminima i drugim lekovima kao što su antibiotici.

Osim kao rastvor za intravenoznu upotrebu, fiziološki rastvor se često koristi kao baza za davanje injekcija određenih lekova, za ispiranje rana, katetera i druge medicinsko-tehničke radnje.

 

  1. Ringerov rastvor

Ringerov rastvor je infuzioni rastvor koji sadrži natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid i kalijum-hlorid. Ono što ga razlikuje od 0.9% NaCl rastvora jeste povećana količina elektrolita, pa se stoga najčešće koristi za uspostavljanje elektrolitnog balansa u organizmu prilikom dehidratacije i većeg gubtika tečnosti. Može se koristiti kao baza za druge lekove, dodatne elektrolite i vitamine.

 

  1. Hartmanov rastvor

Hartmanov rastvor je infuzioni rastvor sličnog sastava kao Ringerov rastvor, ali pored natrijum-hlorida, kalcijum-hlorida i kalijum-hlorida sadrži i natrijum-laktat. Hartmanov rastvor služi za regulisanje izotonične i hipotonične dehidratacije, nadoknadu tečnosti i elektrolita, ali i kao baza za druge medicinske proizvode koji se daju putem infuzije. Davanje Hartmanovog rastvora u većini slučajeva predstavlja davanje ,,spore’’ infuzije i sama procedura traje duže nego kod drugih rastvora.

 

  1. Rastvor 5% glukoze

Rastvor 5% glukoza je infuzioni rastvor čiji je glavni aktivni sastojak glukoza. Davanje glukoze često srećemo kod pacijenata koji imaju problema sa uzimanjem hrane i vode na usta, ali se u nekim slučajevima, kao i prethodno pominjani rastvori, može koristiti za nadoknadu tečnosti u organizmu ili kao baza za drugu terapiju.

 

Može li se infuzija primiti kod kuće?

Uz usluge Mobilne sestre, Ambulante za kućnu zdravstvenu negu, davanje infuzije po nalogu lekara moguće je na Vašoj adresi na teritoriji Beograda. Radnim danima i vikendom, stojimo Vam na raspolaganju putem telefona 060 32 64 666 ili 011 71 15 269. Primanje infuzije kod kuće organizujemo u najkraćem roku od Vašeg poziva ili u terminu koju Vama odgovara.

Ljubaznost, stručnost, dugogodišnje iskustvo, topao ljudski pristup i prilagodljivost svakom pacijentu su glavne odlike rada Mobilne sestre. Uverite se i sami!

Vaša Mobilna sestra