Vakcinacija - nužnost ili opravdan strah?

24.11.2016
Vakcinacija - nužnost ili opravdan strah?

Da li su vakcine bezbedne i koje su to zakonski obavezne vakcine u Srbiji?
Da li do vas poslednjih godina stižu informacije o sve većim, negativnim efektima vakcine?
Koje su to istine i zablude o vakcinaciji?

 

Vakcinacija je uvek aktuelna tema o kojoj se godinama unazad vode polemike. Iako je značajna većina lekara i roditelja ZA vakcinaciju, primećuje se sve veći broj protivnika. Imunizacija kao takva je prevashodno preventivna mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Njen cilj jeste da spreči, suzbije i na kraju - iskoreni zarazne bolesti. Velike boginje, jedna od najopasnijih infektivnih bolesti, su u 20. veku bile uzrok smrti oko 400 miliona ljudi. Upravo su zdravstvene službe, zajedničkim naporom uspele da iskorene ovu pošast. Većina ovih bolesti (dečja paraliza, meningitis, žutica, tetanus, tuberkuloza, veliki kašalj, male boginje, difterija) mogu da dovedu do teških komplikacija, čak i do smrtnog ishoda. Danas se ove bolesti retko javljaju i činjenica jeste da je to zasluga vakcinacije.

U Srbiji, i dalje vladaju oprečna mišljenja o gripu kao o običnoj, sezonskoj neprijatnosti koja je prolazna i lako izlečiva. O ovoj zabludi Svetska zdravstvena organizacija ističe da je grip mnogo više od ’’sitne prehlade’’, jer je zapravo ozbiljna bolest od koje umire 300 000 – 500 000 ljudi svake godine. Trudnice, novorođenčad, hronični bolesnici automatski spadaju u rizičnu grupu kojoj je neophodna vakcinacija i to iz barem tri razloga: treba nabaviti vakcinu na vreme (pogotovo radi prevencije eventualne epidemije gripa), ne postoji tačno vreme dolaska virusa u naše krajeve (grip ’’stiže’’ u hladnim periodima, jer iako, na primer, kasni u decembru ne znači da se on neće pojaviti ranije) i potrebno je vreme za ostvarivanje efekta vakcine (ne sme se čekati poslednji momenat za primanje vakcine ukoliko se grip već pojavio, jer za građane koji se prvi put vakcinišu važi pravilo – dve doze vakcine sa razmakom od mesec dana).
Najčešće zablude koje se tiču same vakcinacije protiv epidemije gripa jesu da vakcina kao takva nije za decu i zdrave ljude već samo za rizične grupe; loša edukacija (nepoznavanje osnovnih principa vakcinacije, korisnih efekata i izmišljanje neproverenih nuspojava); nepoznato poreklo i sastav vakcina; uverenje da je jedna doza vakcina sasvim dovoljna.

U našoj zemlji, vakcine koje se koriste su bezbedne. Njihova upotreba je dozvoljena tek kad se one registruju i testiraju u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije koja izdaje sertifikat o bezbednosti i efikasnosti vakcina. Neželjeni efekti poput povišene temperature, otoka i crvenila se smatraju bezopasnim i prolaznim, dok su ozbiljnije posledice primljene vakcine izuzetno retke.

Svaka država ima svoj vakcinalni kalendar sa obaveznim, zakonom propisanim vakcinama. Obavezna vakcinacija je za roditelje i te kako važna stavka. Ako dete nije uredno vakcinisano, neće moći da se upiše u prvi razred osnovne škole. Ovo je i formalno regulisano Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (iz 2015. godine), gde je vakcinacija dece obavezna bez potrebnog pismenog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika. Novčana kazna za nevakcinisanje deteta iznosi 150.000 dinara.

U Srbiji, zakonom je propisano 10 vakcina. One su besplatne i dobijaju se po kalendaru vakcinacije u Domovima Zdravlja. Obavezne vakcine su:

1. BCG vakcina (protiv tuberkuloze i meningitisa) se prima već u porodilištu.
2. Hepatitis B vakcina se daje u 3 doze: na rođenju, bebi sa mesec dana i sa 6 meseci
3. Vakcina protiv ozbiljnih dečijih bolesti (difterije, tetanusa, dečije paralize, velikog kašlja) se daje sa 2 meseca, 3,5 meseci i 5 meseci
4. Vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubeola (MMR) se daje detetu sa navršenih 12 meseci i sa 6 godina

·         prva revakcinacija protiv 4 bolesti se daje 10-12 meseci nakon poslednje doze

·         druga revakcinacija sa 6 godina, pred polazak u školu

·         treća revakcinacija sa 14 godina 


Svetska zdravstvena organizacija, objašnjava da brojne zablude poput one da vakcine sadrže živu i da kao takve izazivaju autizam su apsolutno netačne i da prilog u tome govore proverena i opsežna medicinska istraživanja (Studija iz Danske, 1991. godina). Zvanični medicinski krugovi tvrde da je budućnost vakcina svetla, jer one svakodnevno spasavaju život dece i odraslih, a činjenica je da trenutno ne postoji bolja zaštita od vakcine za brojne zarazne bolesti.

Ukoliko ste u nedoumici, niste dovoljno informisani o postupku vakcinacije, potreban Vam je stručni savet oko vakcina, ili prosto želite da podelite sa nekim svoje strahove i sumnje, Mobilna sestra će Vam izaći u susret i nesebično pomoći. 


Nikad niste sami, mi smo tu za vas!