Uz ortopedska pomagala vam je ipak potrebna stručna pomoć

22.11.2018
Uz ortopedska pomagala vam je ipak potrebna stručna pomoć

Postoji jedna izjava koju dele uglavnom umetnici, a koja se nekako proširila i na ostale sfere ljudskog delovanja. Ona kaže: ,, Slomi nogu“."Slomi nogu" je idiom koji se koristi u pozorištu, a koji na ironičan način želi izvođaču "sreću”. Govori se glumcima i muzičarima pre nego što izađu na scenu. Poreklo fraze ostaje nejasno.

Ono što je sasvim jasno pak jeste ono što se dešava ako do loma (i ne samo lomova nažalost, koliko raznih stanja koja zahtevaju korišćenje ortopedskih pomagala) zapravo dođe.
A to je situacija u kojoj vam je uz ortopedska pomagala ipak potrebna stručna pomoć kako prilikom implementacije pomagala, tako i prilikom organizovanja toka lečenja i tretmana rana, dekubita, infekcija i ostalih nelagodnosti do kojih može veoma lako dođi kada izostane adekvatna nega.

Kako bismo razumeli zbog čega tačno, možemo pogledati deo Zakona Republike Srbije i Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima. Ako pogledamo samo sekcije vezane za invalidska kolica i ostala pomagala, uz dodatak o sanitarnim spravama, postaje jasno da nije problem samo u povredi i periodu lečenja i terapije. Problem je u navikavanju na bol, na otežane životne uslove, produžene periode ležanja i rizike vezane za to, higijenu, ali i eventualna redovna otežana zdravstvena stanja oko kojih nega u uslovima otežane mobilnosti postaje posebno izazovna.

Sve ovo ima samo jednu poentu – stručna pomoć Mobilne sestre postoji i tu je da vam olakša prelazni period, deo lečenja ili pak ceo period terapije, kako ne biste došli u stanje još većih problema i izazova, zdravstvenih tegoba i nenadanih novih povreda.

Zakon Republike Srbije – Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima

Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uređuju se vrste medicinsko-tehničkih pomagala, indikacije za propisivanje pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, standardi materijala od kojih se izrađuju pomagala, rokovi trajanja pomagala, odnosno nabavka, održavanje i zanavljanje pomagala kao i način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica na pomagala.

Ovim pravilnikom uređuju se i obrasci na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju prava na pomagala.

Pomagala utvrđena ovim pravilnikom, koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond (sa ili bez participacije), jesu:

1. protetička sredstva (proteze);

2. ortotička sredstva (ortoze);

3. posebne vrste pomagala i sanitarne sprave;

4. očna pomagala;

5. slušna pomagala;

6. pomagala za omogućavanje glasa i govora;

7. stomatološke nadoknade.

Pod pojmom pomagala obuhvaćen je i potrošni materijal koji je neophodan za korišćenje pojedinih pomagala.

Pod stavkom 3.2. definiše se upotreba Invalidskih kolica:

Član 39

Osigurano lice starije od tri godine života koje ne može da hoda zbog oštećenja lokomotornog sistema, ima pravo na invalidska kolica (sa ili bez dodataka).

Član 40

Invalidska kolica jesu:

1. invalidska kolica na ručni pogon;

2. dečija invalidska kolica;

3. elektromotorna invalidska kolica.

Vrste invalidskih kolica propisuju se zavisno od stepena onesposobljenosti i funkcionalnog statusa osiguranog lica (antropometrijske mere, vrsta i težina oštećenja).

Osigurano lice ima pravo na održavanje i remont invalidskih kolica pod uslovima propisanim ovim pravilnikom.

Servisiranje se vrši jednom godišnje, a prvi put obavezno u garantnom roku.

Član 41

Osigurano lice ima pravo samo na jedna invalidska kolica. Osigurano lice, uz invalidska kolica ima pravo na tekstilni jastuk za sedište.

Osigurano lice sa paraplegijom, tetraplegijom, cerebralnom paralizom odnosno teškim oblikom mišićne distrofije ima pravo na antidekubitus jastuk za invalidska kolica (pneumatski).

Član 42

Osigurano lice koje veći deo vremena provodi u krevetu zbog zdravstvenog stanja, ima pravo na toaletna kolica, bez obzira da li ima pravo na invalidska kolica.

U sekciji 3.3.1. opisuje se upotreba Pomoćnih pomagala za olakšavanje kretanja:

Član 43

Osigurano lice sa oštećenjem lokomotornog sistema ima pravo na pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja.

Član 44

Pomoćna pomagala za olakšavanje kretanja jesu:

1. drvene podpazušne štake na podešavanje (jedna ili par);

2. metalni štap za hodanje, sa tri ili četiri tačke oslonca;

3. metalni ortopedski štap sa krivinom;

4. metalne podlakatne štake.

Član 45

Izuzetno od člana 41. ovog pravilnika, osigurano lice koje zbog oštećenja lokomotornog sistema i pridruženih oboljenja ne može da se kreće uz pomoć štapa ili štaka, ima pravo na odgovarajući stalak za hodanje (hodalicu).

Član 46

Slepo osigurano lice koje je delimično paralizovano ima pravo na metalni ortopedski štap sa krivinom.

Sekcija 3.3.2. tiče se Ostalih pomoćnih pomagala:

Član 47

Ostala pomoćna pomagala jesu:

1. bolnički krevet sa trapezom;

2. sobna dizalica;

3. antidekubitus dušek;

4. pojasevi.

Posebno se tretiraju dodatne 3.4. Sanitarne sprave:

Član 48

Sanitarne sprave jesu:

1. endotrahealne kanile;

2. električni inhalator sa maskom;

3. koncentrator kiseonika;

4. ventilator za neinvazivnu ventilaciju.

5. disk podloge za stome i kese uz disk podloge;

6. urin kateteri i urinarni kondom;

7. pelene;

8. pomagala za lečenje i kontrolu šećerne bolesti;

9. spoljna insulinska portabilna pumpa;

10. silikonski upijajući flaster.

(izvor: RFZO )

Kao što vidimo, osiguranje pokriva samo materijal, tj sprave i pomagala, ali nigde se ne garantuje niti postoji ikakva pomoć sem u vidu kontrole kvaliteta, opet-samog pomagala koja bi doprinela implementaciji lečenja i navikavanju, administriranju i tretmanu u situacijama kada je to potrebno, a za šta se konkretno izdaju posebno sanitarni dodaci.

Upravo zato su brzina, stručnost, iskustvo i ljubaznost kakve nudi sestra iz ambulante Mobilna sestra, osobine uočljive već pri prvom kontaktu, i od velike su važnosti. Pažljiv i nežan pristup prema pacijentu doprinose da svaka terapija bude maksimalno prijatna. Uslužnu pomoć vezanu za negu i tretman kod situacija neophodnosti nošenja i korišćenja ortopedskih pomagala nudi Mobilna medicinska sestra svakog dana i po potrebi.

Kućni tretman kada je u pitanju pomoć pri kretanju i korišćenju ortopedskih pomagala - cene

Ukoliko Vas zanimaju cene usluga za pomoć pri kretanju i korišćenju ortopedskih pomagala, kontaktirajte  brojeve telefona: 060 32 64 666 ili 011 71 15 269. Uz ovu uslugu, možete odabrati i neku od naših ostalih usluga, koje možete pogledati ovde.

Vaša Mobilna sestra