Usluge

Kućna nega bolesnih

Kućna nega starih

Ambulantne usluge

Kućna nega dece

Savetovalište

  • Savetovanje iz psihologije
  • Savetovanje iz zdravstvenog obrazovanja
  • Savetovanje iz zdravstvene rehabilitacije
  • Savetovanje u vezi nege dekubitusa (online ili na terenu)

U našoj ambulanti ili na terenu, prema Vašoj želji i potrebi, uvek možete da dobijete stručnu, brzu i najkvalitetniju uslugu zdravstvene nege i medicinske pomoći. Najkvalitetnija usluga kućne zdravstvene nege je rezultat višegodišnjeg iskustva u radu sa ljudima i razumevanja Vaših potreba.

Mobilna sestra sarađuje sa renomiranim stručnjacima iz svih polja medicine. Na taj način unapređujemo naš zdravstveni servis po najmodernijim standardima medicine i kombinujemo ga sa proverenim tehnikama pružanja zdravstvene nege. Osposobljeni smo da pružimo sve neophodne medicinsko-tehničke usluge deci, odraslima i starima, bez obzira na godine i stanje.

Širok spektar usluga dopunjen je i saradnjom sa velikim brojem ustanova koje se bave medicinskom dijagnostikom i operativnim tretmanima, tako da je moguće i posredovanje u konsultantskim pregledima.

U domenu dijagnostike, jedan od naših najvažnijih partnera je Zavod KONZILIJUM. Uz posredovanje Mobilne sestre, možete dobiti najbrže i najkompletnije analize krvi ili eksudata. Uz pomoć Mobilne sestre, laboratorijske analize možete obaviti bez napuštanja svog doma. Zavod Konzijum je najpouzdanija i najkompletnija ustanova sa najmodernijom laboratorijskom opremom i kao takva je nezamenljivi partner svake ozbiljne službe koja se bavi zdravstvenom negom i očuvanjem zdravlja.

Osim usluga stručne medicinske sestre po pozivu, kao deo integrisanog servisa kućne zdravstvene nege, Ambulanta Mobilna sestra pruža usluge negovateljica i gerontodomaćica.