Usluge

U našoj ambulanti, ili na terenu po Vašoj želji,uvek možete da dobijete brzu i najkvalitetniju uslugu zdravstvene nege i medicinske pomoći. Najkvalitetnija usluga je rezultat višegodišnjeg iskustva u radu sa ljudima i razumevanja vaših potreba.

Mobilna sestra sarađuje sa renomiranim stručnjacima iz svih polja medicine. Na taj način unapređujemo naš zdravstveni servis po najmodernijim standardima medicine i kombinujemo ga sa proverenim tehnikama pružanja zdravstvene nege. Osposobljeni smo da pružimo usluge deci, odraslima i starima bez obzira na godine i stanje.

Širok spektar usluga dopunjen je i saradnjom sa velikim brojem ustanova koje se bave medicinskom dijagnostikom i operativnim tretmanima, tako da je moguće i posredovanje u konsultantskim pregledima.

U domenu dijagnostike, jedan od naših najvažnijih partnera je Zavod KONZILIJUM. Uz posredovanje Mobilne sestre obave, možete dobiti najbrže i najkompletnije analize krvi ili eksudata. Zavod Konzijum je najpouzdanija i najkompletnija ustanova sa najmodernijom laboratorijskom opremom i kao takva je nezamenljivi partner svake ozbiljne službe koja se bavi zdravstvenom negom i očuvanjem zdravlja.

Kućna nega starih

Kućna nega bolesnih

 • Aplikacija injekcija
 • Davanje infuzija
 • Zdravstvena nega nakon otpusta iz bolnice - postoperativna nega
 • Terapija rane
 • Per os terapija
 • Parenteralna ishrana
 • Postoperativna rehabilitacija
 • Nega kolostoma i zamena diska stome
 • Nega i prevencija dekubita
 • Plasiranje ili zamena urinarnih katetera
 • Davanje klizme - u kući ili stanu korisnika
 • Usluga nabavke lekova i medicinskih pomagala
 • Sve vrste laboratorijskih analiza u saradnji sa LABORATORIJOM KOZILIJUM
 • Medicinska pomoć i pregledi konsultanata i saradnika

Kućna nega porodilja

Kućna nega dece

Ambulantne usluge

Savetovalište

 • Savetovanje iz psihologije
 • Savetovanje iz ishrane
 • Savetovanje iz vaspitanja
 • Savetovanje iz zdravstvenog obrazovanja
 • Savetovanje iz zdravstvene rehabilitacije