U kojim slučajevima je potrebno primiti injekciju?

03.09.2018
U kojim slučajevima je potrebno primiti injekciju?

Injekcije su notorni izvor strahova, bola i muke sa kojom se susreću zaista svi u nekom momentu života, od dece do starih. Iako primiti injekciju nikad nije prijatno iskustvo, to ne znači da mora biti ekstremno bolno i sa posledicama u vidu masnica, otoka ili još gore. Stručna administracija je ono što upravo pravi razliku između normalnog medicinskog i traumatičnog iskustva. Postoje slučajevi kada je injekcija neizbežna, a Mobilna sestra se sa njima često susreće.

Šta je injekcija?

Injekcije su jedan od najbržih i najpouzdanijih načina da pacijent dobije lek, vrlo često hitno ili, barem, u određeno vreme. Time je davanje injekcije od vitalnog značaja za zdravlje, pa i život pacijenta. Ipak, nisu svi u mogućnosti da odu po ovu uslugu ili im radno vreme ustanova u kojima se ova usluga obavlja ne odgovara. Sa druge strane, nemali broj ljudi ima i strah od injekcije i to nosi novi problem. 

Injekcija podrazumeva ubrizgavanje lekova u tečnom stanju, uz pomoć sterilnog pribora:  šprica i igle za injekcije. Pre davanja injekcije, medicinska sestra najpre dezinfikuje mesto na koži na kojem se daje injekcija. Kada se ubrizgaju pomoću injekcije, lekovi se automatski resorbuju u krvotok pacijenta. Prema mestu ubrizgavanja injekcije, razlikujemo i vrste injekcija.

Injekcije sme da daje samo stručno medicinsko osoblje, a prema uputstvu i nalogu lekara.

Zašto se koriste injekcije?

Injekcija se generalno primenjuje kao lek, ali se može koristiti i kontinuirano, više dana ili nedelja. Čak i kada se primenjuje jednokratno, lek dat u formi injekcije može biti dugotrajno aplikovan. Uobičajeno je da se primenjuje pomoću venskog katetera (braunile) ili baby sistema, ili direktno iglom u slučaju dugotrajnije ili povremene primene leka.

Injekcije su među najčešćim procedurama zdravstvene zaštite, a svake godine administriraju se u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji. Smatra se da ih se da najmanje 16 milijardi.

95% injekcija se administrira u kurativnoj nezi, 3% za imunizaciju, a ostalo u druge svrhe.  Ovo ne bi trebalo da prouzrokuje konfuziju; fokus je na onome što se injektira / inokulira, a ne terminologija procedure.

Kada se daju injekcije?

Lekovi se pomoću injekcija daju u različitim slučajevima, ali uvek kada je poželjno da da oni deluju što brže ili kada je potrebno da lek deluje na jedno određeno mesto. Kada se lek aplicira pomoću injekcije, na taj način se izbegava i razaranje leka od želudačnog soka i obezbeđuje njegovo preciznije delovanje. Takođe, davanje injekcija se obavlja i u slučajevima kada pacijent nije u stanju da guta ipreko usta unosi terapiju u obliku tableta.

U zavisnosti od problema i stanja pacijenta, određuje se i vrsta injekcije.

Vrste injekcija

Prema mestu na koje se ubrizgavaju, razlikuje se nekoliko vrsta injekcija. To su:

  • Kožne (intradermalne)
  • Potkožne (supkutane)
  • Mišićne (intramuskulame)
  • Intravenozne
  • Intraarterijske
  • Intralumbalne
  • Druge vrste injekcija

Kada se daju injekcije?

Davanje injekcija kod kuće omogućava onim pacijentima koji nisu u mogunosti da prime injekciju u ambulanti ili u određeno vreme, da tu istu uslugu dobiju na svojoj adresi od strane obučenog lica. Ukoliko administracija zaheva nadzor lekara, najčešće pacijent ni nije otpušten, a ukoliko jeste, reč je onim injekcijama koje podrazumevaju terapiju i negu, redovno unošenje leka ovim putem i podrazumeva se da je bezbedno i adekvatno obavljeno od strane stručnog lica, odnosno Mobilne sestre.

Širok izbor lekova se daje putem injekcija. Posebno se administruju lekovi na recept - uključujući tablete, kapsule, pa čak i tečnosti i supozitorije – sve one se povremeno daju u vidu injekcija.

Tripanofobija – strah od igle

Pošto proces inherentno uključuje malu probodnu ranu u telo (sa različitim stepenima bolova u zavisnosti od vrste i lokacije injekcije, tipa leka, vrste igle i veštine osobe koja daje injekciju), strah od igala je česta fobija. Ovaj strah zove se TRIPANOFOBIJA. Ovaj strah stvara brojne repreke zdravlju i dodate reakcije pored bola, time što utiču na clokupnu reakciju organizma.
Ovo se izbegava pažljivim pristupom i aplikacijom injekcija.

Injekcije se daju u domovima zdravlja, privatnim klinikama ili putem usluga privatne medicinske sestre. Gužve i limitirano radno vreme državnih službi, na žalost, često pacijente ostavljaju bez ovih usluga, dok su ove usluge u privatnim klinikama najčešće nepristupačne. 

 Privatna medicinska sestra koja radi u okviru sopstvene ambulante i izlazi na teren, kao što je to slučaj sa našom ambulantom Mobilna sestra, ubedljivo je najpristupačniji, a ujedno i najkomforniji način da pacijent kome je potrebno davanje injekcija u kućnim uslovima dobije brzu i profesionalnu uslugu.

Brzina, stručnost, iskustvo i ljubaznost sestre iz ambulante Mobilna sestra, osobine su uočljive već pri prvom kontaktu, a pažljiv i nežan pristup prema pacijentu doprinose da svaka terapija bude maksimalno prijatna, pa i kod najuplašenijih pacijenata. Uslužno davanje injekcija možete dobiti i rano ujutru i kasno uveče, i radnim danima i vikendom, kad god vam je to potrebno, jer je Mobilna sestra Vama na raspolaganju uvek!

Kućno davanje injekcija - cene

Ukoliko Vas zanimaju cene usluga davanja injekcija, kontaktirajte nas na brojeve telefona: 060 32 64 666 ili 011 71 15 269. Uz ovu uslugu, možete odabrati i neku od naših ostalih usluga, koje možete pogledati ovde.