Šta obuhvata profesionalna kućna nega?

17.10.2023
Šta obuhvata profesionalna kućna nega?

 

Tokom osam godina rada ,,Mobilne sestre’’, Ambulante za kućnu zdravstvenu negu, susreli smo se sa mnogo nedoumica u vezi kućne nege kod naših pacijenata i njihovih porodica. Danas ćemo probati da vam na jednostavan način približimo kućnu negu i sve njene bitne elemente.

 

Kako nastaje potreba za kućnom negom?

 

Kod većine ljudi potreba za korišćenjem profesionalnih medicinsko-tehničkih i negovateljskih usluga nastaje naglo. Samo neki od najčešćih slučajeva su da se neko u porodici razboli ili povredi ili ima hitnu intervenciju posle koje je potrebna kućna nega. Često se baka ili deka koji su do nedavno bili ,,na nogama’’ nađu u nezavidnoj situaciji da su doživeli pad i posledično lom koji ih privremeno/trajno imobilizuje ili su, nakon boravka u bolnici/domu za stare gde nisu imali adekvatnu negu, otpušteni kući u veoma lošem stanju.

Kada u porodici u kojoj je nastala potreba za kućnom negom nema medicinskog radnika ili stručnog negovatelja, ljudi rešenje svojih problema moraju potražiti eksterno: angažovanjem stručnog medicinskog radnika ili negovatelja. Ponekad je to privremeno rešenje dok se neko od članova porodice ne izvešti dovoljno da samostalno pruža negu drugom članu, a za mnoge je angažovanje eksterne medicinske pomoći trajno rešenje usled manjka vremena, stručnosti i fizičkih mogućnosti članova porodice.

 

Šta tačno obuhvata kućna nega?

 

Kućna nega obuhvata širok dijapazon medicinsko-tehničkih i negovateljskih usluga koje za cilj imaju ozdravljenje, poboljšanje kvaliteta života, umirenje bolova i povećanje udobnosti pacijenta. Opseg kućne nege koja je potrebna, kao i njeno trajanje, zavise od zdravstvenog stanja samog pacijenta. Profesionalnu kućnu negu pružaju medicinske sestre ili tehničari, a neke usluge mogu pružati i sertifikovane negovateljice.

Kućna zdravstvena nega obuhvata sledeće elemente:

  • održavanje higijene slabo-pokretnih i nepokretnih pacijenata. Odnosi se na redovnu zamenu pelena za odrasle kod pacijenata koji ih koriste, usluge kupanja sa i bez pranja kose (u kupatilu il u krevetu), kao i održavanje higijene bolesničkog kreveta
  • previjanje i tretiranje svih vrsta rana. Bilo da su u pitanju postoperativne rane, rane od povreda ili rane od ležanja, stručna medicinska sestra ili tehničar su tu da pomognu održavanje higijene rane, prevenciju i suzbijanje infekcije, kao i brže zarastanje rane.
  • poseban tretman dekubitusa – rana od ležanja. Rane od ležanja često srećemo kod nepokretnih pacijenata kod kojih postoji genetska sklonost otvaranju rana od ležanja ili one nastanu usled neadekvatne nege i uslova života. Ukoliko se ne tretiraju, dekubitusi se brzo šire, inficiraju i na kraju zahtevaju hiruško lečenje.
  • davanje terapije prepisane od strane lekara. Lekar može prepisati širok dijapazon terapije koju pacijent može ili mora primiti u kućnim uslovima. Ta terapija može biti oralna, injekciona ili infuziona. Kada je u pitanju davanje injekcije ili davanje infuzije prema nalogu lekara, tu uslugu pruža stručna medicinska sestra ili tehničar.
  • nega urinarnog katetera. Pacijenti često iz bolnice izađu sa privremeno plasiranim urinarnim kateterom, a za neke pacijente je nošenje katetera postala svakodnevnica usled problema sa inkontinencijom. Plasiranje urinarnog katetera, zamena urinarnog katetera i ispiranje bešike su medicinske usluge koje u kućnim uslovima mogu pružiti urolog i urološka sestra/tehničar.
  • nega stome. Bilo da je u pitanju kolostoma, urostoma, ileostoma ili nefostoma, pomoć stoma-sestre u prvim danima nakon operacije i otpusta kući je veoma dragocena za adekvatnu negu stome i sprečavanje infekcije. Zamena kese stome i diska stome su neke od usluga koje pružaju stoma-sestre, uglavnom u periodu dok se pacijenti ne osete komotno da to samostalno obavljaju.

Ovo su samo neke od usluga koje obuhvata stručna medicinska kućna nega. Kao što smo prethodno naveli, ona obuhvata sve zdravstvene radnje koje se mogu obaviti u kućnim uslovima zarad boljitka zdravlja i opšteg stanja pacijenta.

 

Usluge stručne medicinske kućne nege u Beogradu

 

Ambulanta za kućnu zdravstvenu negu ,,Mobilna sestra’’ već osam godina pruža usluge stručnih medicinskih sestara u kućnim uslovima, na teritoriji Beograda. Za više informacija o našim uslugama i sva vaša pitanja kontaktirajte nas putem telefona 060 32 64 666 ili 011 71 15 269.

 

Tu smo za vas!

Vaša Mobilna sestra