Problemi sa kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe

28.04.2017
Problemi sa kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe

,,U Srbiji živi oko 12 000 slepih ili slabovidih osoba“.


Pod terminima slepi ili slabovidi se podrazumeva delimično ili potpuno odsustvo prepoznavanja svetlosti. Ova oštećenja vida mogu nastati na različite načine.

Oštećenja mogu nastati još od rođenja, kao i posledica nekih očnih ili drugih bolesti (npr.kod trauma, padova, udarca glave, gubitka svesti, raznih infekcija, toksina, povreda mozga i slično)

 

Koji su najveći problemi sa kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe?

Nažalost, ovo je tema o kojoj može mnogo da se piše.

Počevši od obrazovanja, koje bi moralo biti dostupno svima u skladu sa njihovim mogućnostima i sposobnostima. Naravno da postoje škole za decu sa invaliditetom, ali šta ako neko dete želi da uči nešto drugo?

U Srbiji postoji zakon o inkluzivnom obrazovanju, ali država još nije stvorila uslove, nastavna sredstva, knjige na Brajevom pismu koje pomažu slepim i slabovidim osobama u školovanju, pristup okruženju, prevozu... To znači da još uvek nema uslova da bi ta deca mogla ići zajedno u školu sa ostalom decom. Naš obrazovni sistem nažalost isključuje osobe sa invaliditetom iz glavnih tokova obrazovanja.

Tu zatim postoje i psihosocijalne prepreke koje vrlo negativno utiču na mlade ljude i njihovo sazrevanje. Često se za osobe sa invaliditetom pripisuju i negativni stavovi okruženja, kao posledica neznanja i neinformisanosti. Srećemo se svi sa ignorisanjem, sažaljenjem, netolerancijom, socijalnom distancom od tih ljudi, u školi, na poslu, na ulici, kod kuće.

Ljudi bez invaliditeta imaju sažaljevajući stav, strah, nelagodnost kada se nađu u društvu ljudi koji imaju ovu vrstu zdravstvenog oštećenja. Jednostavno, ne znaju kako da se ponašaju, a to opet u najvećoj meri utiče na psihu i samopouzdanje osoba sa invaliditetom. Iz toga proizilazi da se takvi ljudi povlače u sebe, u svoje domove, razvijaju nisko samopoštovanje, izbegavaju kontakt sa ljudima.

 

Arhitektonsko tehničke barijere

Ovo se odnosi na slobodno kretanje osoba sa invaliditetom.

Šta su barijere i kako ih otkloniti?

Reklamni bilbordi-panoi, nepropisno parkirana kola, žardinjere i stubovi koji su postavljeni na sred staza za pešake, parkova, trotoara i slično.

Naravno, tu su i vlasnici raznih prodavnica, lokala i kafića koji neretko stavljaju reklamni materijal kao i rashladne uređaje upravo na mesta koja su predviđena za slobodno kretanje pešaka. Da ne spominjemo građevinske radnike koji iznose šut ostavljajući ga na sred puta ili nepropisno postavljeni stubovi u toku renoviranja građevinskih objekata.

Tu su takođe vrlo česte fizičke prepreke u gradskom prevozu, kućama, stanovima, na ulicama i putevima koje sprečavaju ili onemogućavaju pristupe zgradama ili uslugama, a koje veoma mogu otežati svakodnevnicu osobama sa bilo kojom vrstom invaliditeta, a naročito sa ovom o kojoj se govori.

Najveći problem predstavlja nedostatak taktilnih staza koje pomažu slepim i slabovidim ljudima da bezbedno predju ulicu ili da znaju kada nailaze na pešački prelaz. Kao i zvučno/vizuelni semafori, kojih nema dovoljno na našem području. Takođe, veliki problem predstavlja i nedostatak parking mesta, gde se obično parkiraju bahati gradjani iako je jasno obeleženo da se radi o mestu za osobe sa invaliditetom, a pored toga se možemo požaliti i na neodgovarajuće oznake za osobe sa oštećenim vidom ili sluhom.

 

Komunikacija i informacije?

Ovo je još jedan veliki problem sa kojim se suočavaju slepe i slabovide osobe jer je većina svakodnevno potrebnih informacija u štampanom obliku odnosno uglavnom ne u formi audio zapisa.

Postoje posebni prenosivi računari za slepe i slabovide osobe koje u sebi imaju Brajevu tastaturu i koji mogu da emituju zvuk.

Takodje imamo i prednost tehnologije pametnih telefona koji u sebi imaju i tastaturu i zvuk koja omogućava lakše informisanje.

,,2015. je donet i stupio na snagu Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, koje slepi ljudi mogu da koriste ovo specifično pomagalo u svakodnevnim prilikama’’.

Nažalost, zaključak ove teme je da uopšteno sva nabrojena pomagala koja mogu služiti slepim i slabovidim ljudima u Srbiji su teško dostupna ili jako skupa, uključujući i uslugu personalnog asistenta, koja bi umnogome pomogla svakodnevnim potrebama ljudi sa oštećenjem vida. 

Za kraj predlažemo Vam da pogledate jedan zanimljiv i veoma poučan film kako se snalaze slepe osobe. U pitanju je delo ,,Na prvi pogled’’ iz 1999. godine.

 

 Ukoliko vam je potreban savet, imate dodatnih pitanja ili vam  je potrebna pomoć, Mobilna sestra  će vam u bilo kom trenutku izaći u susret i pružiti neophodnu pomoć.