Previjanje i nega rana u kućnim uslovima

03.12.2021
Previjanje i nega rana u kućnim uslovima

Nega i previjanje rana je specifična medicinsko-tehnička radnja koju mora obavljati stručno medicinsko osoblje uz pomoć specijalizovanog materijala. Svaka rana je različita: postoje oderotine, opekotine, postoperativne rane, dekubitusi… I u skladu sa tim, svakoj rani se mora pristupati drugačije. Nega rane podrazumeva održavanje higijene i previjanje rane koje se obavlja u određenim intervalima. Cilj adekvatne nege rane jeste brzo zarastanje rane i smanjenje mogućnosti za infekciju rane i dalje zdravstvene komplikacije.

Ambulanta za kućnu zdravstvenu negu MOBILNA SESTRA već 7 godina posluje na teritoriji grada Beograda i pruža medicinsko-tehničke usluge u kući ili stanu pacijenta. Osim nege i previjanja rana, Mobilna sestra nudi širok dijapazon usluga u koje spadaju davanje infuzija i injekcija po nalogu lekara, davanje klizme, plasiranje, zamena i vađenje katetera, zamena diska i kese stome, kao i pomoći pri održavanju higijene slabo-pokretnih i nepokretnih pacijenata.

Kada je se radi o nezi rane u kućnim uslovima, Mobilna sestra se posebno specijalizuje za negu, tretman i lečenje dekubitnih rana – dekubitusa. Dekubitus je posebna vrsta rane koja nastaje produženim pritiskom na određeni deo tela. Najčešće ih srećemo kod pacijenata koji su nepokretni, dugo sede ili leže u istom položaju i na neadekvatnoj podlozi. Dekubitusi nastaju brzo, a njihovo lečenje može potrajati mesecima.

Prevencija je najvažnija kod nastanka dekubitusa. Antidekubitni dušek može biti od velike pomoći kod prevencije, ali i lečenja i sprečavanja daljeg širenja dekubitusa. Antidekubitni dušek funkcioniše putem kompresora koji preko vazduha u dušeku konstantno izmešta tačke pritiska na telu pacijenta, sprečavajući koncentraciju pritiska na jednom mestu. Prilikom tretmana dekubitusa koriste se posebno prilagođena pomoćna sredstva za negu rane i specijalizovane obloge za brže zarastanje rana.

Mobilna sestra, medicinska sestra po pozivu, pruža usluge kućne nege i previjanja svih vrsta rana na teritoriji Beograda. Stručnost, profesionalnost, dugogodišnje iskustvo i prilagođen, individualan pristup svakom pacijentu i svakoj rani su glavne osobine Mobilne sestre. Kada kod rane postoje i upalni procesti, bitno je uraditi bris rane i uvesti terapiju u skladu sa dobijenim rezultatima. Sve promene u izgledu rane, pojava gnoja ili obilno krvarenje rane treba prijaviti nadležnom lekaru i držati pod stručnim nadzorom.

Nega rane od epiziotomije i nega rane od carskog reza su takođe jedne od usluga Mobilne sestre. Kod kuće se mogu negovati i postoperativne rane manjeg obima, u skladu sa instrukcijama i nalogom nadležnog lekara o načinu i učestalosti previjanja. U bolničkim uslovima ili kod kuće, previjanje rane treba da obavlja stručno medicinsko osoblje.

Za sve informacije nezi i previjanju rana u kućnim uslovima možete nas kontaktirati putem broja telefona 060 32 64 666 ili 011 71 15 269. Molimo vas da prethodno pripremite sve neophodne informacije o zdravstvenom stanju pacijenta, lokaciji, vrsti i veličini rane, a poželjno je da imate pri ruci medicinsku dokumentaciju ili detalje naloga lekara za previjanje.

I ne zaboravite, kada Vi ne možete do nas, Mobilna sestra dolazi kod Vas!

Uvek tu za Vas,

Vaša Mobilna sestra