Palijativna nega kod kuće

09.12.2019
Palijativna nega kod kuće Šta je palijativna nega? Kako organizovati palijativnu negu kod kuće? Da li palijativna nega obuhvata samo pacijente ili i njihove porodice? Saznajte više!Šta je palijativna nega?


Palijativna nega predstavlja sveobuhvatnu negu – medicinsku, psihološku i socijalnu – koja se vrši sa ciljem da se palijativnim bolesnicima koji boluju od teških, hroničnih bolesti (koje često za posledicu imaju skraćenje životnog veka pacijenta) omogući dostojanstven i kvalitetan ostatak života. Pod palijativne bolesnike ne spadaju samo oboleli od kancera, već sve više i oboleli od teških progresivnih plućnih i bubrežnih bolesti, autoimunih bolesti i slično.

Palijativna nega služi da smanji neprijatnosti i bolove koji nastaju usled teških i/ili neizlečivih bolesti i obezbedi pacijentu što normalniju i neometanu svakodnevnicu. Mnogi ljudi palijativnu negu povezuju sa ,,ispraćanjem na onaj svet’’. Međutim, palijativna nega je mnogo više od toga. Mnogi palijativni pacijenti imaju neodređen, duži vremenski period pred sobom u kojem će morati svakodnevno da se nose sa svojom bolešću, iako znaju da izlečenja najverovatnije neće biti. Ovim ljudima je, ako ne i više nego svim ostalim, veoma stalo da svoje vreme što lepše iskoriste i da prevaziđu prepreke koje im bolest nameće.


Kako organizovati kućnu palijativnu negu?


Kvalitetna palijativna nega nastaje kao posledica saradnje više osoba i institucija, među kojima su podjednako važni lekari, medicinsko osoblje (medicinske sestre) i porodica palijativnog bolesnika. U našoj državi se često dešava da palijativni pacijenti u određenom stadijumu bolesti ne dobijaju adekvatnu negu ili da za njih prosto nema mesta u državnim institucijama, pa su stoga upućeni na kućno lečenje. U kućnim uslovima negu obavljaju članovi porodice, koji pored sve dobre volje uglavnom nemaju dovoljno stručnosti, iskustva i vremena da se adekvatno brinu o palijativnom pacijentu. U takvim slučajevima je preporučljivo osloniti se na usluge stručnih medicinskih sestara i negovateljica koje svoj posao obavljaju na terenu i po pozivu.


Da li palijativna nega obuhvata samo pacijente ili i njihove porodice?


Za adekvatnu negu palijativnog pacijenta kod kuće neophodno je obezbediti saradnju nadležnih lekara koji prate stanje i određuju terapiju, medicinskih sestara koje će tu terapiju administrirati zajedno sa obavljanjem svih dodatnih medicinsko-negovateljskih radnji (od održavanja higijene preko celodnevne nege do davanja injekcija i infuzija) i porodice palijativnog pacijenta koja je tu da pruži onoliko vremena, podrške, ljubavi i pažnje koliko je u mogućnosti. Psihološko savetovanje je veoma bitno i za pacijenta, i za njegove najbliže, kako bi zajedno mogli lakše i bolje da se nose sa nastalom situacijom.


Kako Mobilna sestra može pomoći palijativnom bolesniku?

Uz stručnost i dugogodišnje iskustvo u nezi palijativnih pacijenata, Ambulanta za kućnu zdravstvenu negu ,,Mobilna sestra’’ nudi sve usluge medicinskih sestara i negovateljica koje su neophodne da se palijativnim bolesnicima olakša svakodnevni život i poboljša kvalitet života, a članovima porodice pacijenta oslobodi vreme neophodno za obavljanje drugih bitnih obaveza. Mobilna sestra brigu o palijativnim pacijentima obavlja po dogovoru, u skladu sa potrebama pacijenta i obavezama članova porodice pacijenta.


Koji je cilj palijativne nege?


Cilj Mobilne sestre kada je u pitanju nega palijativnih pacijenata jeste obezbeđenje udobnog, dostojanstvenog i kvalitetnog života palijativnog pacijenta uz zadovoljavanje svih njegovih potreba, koje osim osnovnih ljudskih potreba uključuju potrebu za društvom, pažnjom i razumevanjem. Mobilna sestra vrši stručno savetovanje sa svakom porodicom palijativnog pacijenta pojedinačno i funkcioniše u bliskoj vezi sa porodicom, prilagođavajući se njihovim mogućnostima i vremenskim ograničenjima.


Cena palijativne nege kod kuće?


Dok su neke potrebe palijativnih pacijenata iste kod svakog od njih, druge potrebe se razlikuju od pacijenta do pacijenta. Cena palijativne nege kod kuće se određuje u skladu sa tim koje medicinsko-negovateljske usluge su potrebne i da li su u pitanju kratkotrajne posete ili višesatna dnevna/noćna nega. Za više informacija o ceni palijativne nege kod kuće možete kontaktirati Mobilnu sestru na broj telefona 060 32 64 666, zakazati neophodno savetovanje i procenu situacije, nakon čega će Vam Mobilna sestra izneti detaljan plan dalje nege o palijativnom pacijentu.

Negu palijativnih pacijenata kod kuće obavljaju stručne privatne medicinske sestre i negovateljice sa dugogodišnjim iskustvom, radnim danima i vikendom, u terminima koji pacijentu i njegovim najbližima najviše odgovaraju. Za svako pitanje i nedoumicu Vam stojimo na raspolaganju.

Vaša Mobilna sestra