Nega stome – život sa izazovom

24.10.2018
Nega stome – život sa izazovom

Postoje stanja u kojima se nađemo spletom raznih okolnosti i na koje retko možemo da utičemo. Ne vredi da se pitamo zašto baš nama, kako i otkud. Tu ne možemo pomoći sebi nikako. Ali možemo naučiti da se nosimo sa situacijom i preduzmemo sve neophodne korake kako bismo predupredili dodatne neugodnosti i probleme, kako bismo u datoj situaciji pronašli mir i naučili kako da se nosimo sa problemom pred nama. Pa bila to nega stome ili ma koji drugi izazov.

Šta je stoma?

Stoma je hirurški izrađen otvor koji vodi od unutrašnjosti organa do spoljašnje strane.

Stoma je grčki naziv za usta ili otvor. To je otvor na kome je deo creva  pričvršćen za kožu. Kesa za stomu se zatim pričvrsti na specijalan disk nalepljen na  otvor, i to u slučaju kolonostomije, ileostomija i urostomija, tako da se fekalije ili urin odvode u ovu kesu.

Postoje različiti tipovi ostomije - na primer:

·       Kolonostomija -  otvaranje I pričvršćivanje debelog creva na abdominalni zid tako da fekalije zaobilaze analni otvor.

·       Ileostomija – otvaranje i premošćavanje od tankog creva do abdominalnog zida tako da fekalije zaobiđuju debelo crevo i analni kanal.

·       Urostomija - veza između urinarnog trakta i abdominalnog zida koja vodi direktno iz bubrega tako da urin prolazi pravo u kesu stome i tako zaobilazi bešiku.

·       Gastrostomija - otvori između želuca i abdominalnog zida, koji se pretežno koriste za enteralne hranljive cevi.

Razlozi za implementaciju stoma

Gastrointestinalni stome se koriste kod različitih poremećaja - npr. Inflamatorna bolest creva, neoplazija i divertikularna bolest.
Urostomije su retke i obično se koriste nakon invazivne neoplazije bešike ili prostate.
Stome mogu biti privremene ili trajne. Privremene stome nisu trajne, već se nakon određenog perioda zatvaraju i obično omogućavajući da se problem  nastao na crevima reši.

Priprema pacijenta

Kada se lekar specijalista tokom procesa lečenja odluči za pravljenje stome, pacijentu se najpre predoči razlog i proces izrade stome i uloga stručne medicinske sestre-stoma sestre koja če pomoći edukacijom I savetima.  Ulogu specijalizovane medicinske stoma sestre posebno  je značajna u domenu navikavanja na procedure postavljanjanja diska  stome i zamene kese u kućnoj nezi. One mogu pružiti savetovanje kao i informacije i pomagati vezano za mnoge aspekte nege kože i procedure.

Stoma - procedure

Praktični aspekti - npr. koje su vrste kese stoma i kakva različita raspoloživa oprema može biti od pomoći.
Potrebna je i pomoć jer treba osigurati da život  sa stomom može da se nastavi normalno - uključujući kupanje, tuširanje i čišćenje. Lepak kojim se lepi disk je vodootporan, ali treba znati baratati svim aspektima I procedurama I sačuvati okolnu kožu stome.

Kako promeniti kesu stome

Najčešće problem do kojih može doći prilikom promene diska i kese  je ono u čemu vam Mobilna sestra može pomoći i stručnom negom rešiti: crvenilo, ojed kože, odlepljivanje diska…
Loše postavljanje diska dovodi do stanja u kojem pacijent ima teškoća u promeni i čišćenju. Ovo dovodi do povećanog rizika infekcija kože i drugih komplikacija. Fekalije i urin se obično spiraju u WC-šolju ali se kese ne smeju propirati i ponovo koristiti već su za jednokratnu upotrebu.
Kada pacijenti nakon hiruške intervencije budu otpušteni kući, najčešće imaju potrebu za uslugama i savetima stručne  Mobilne sestre, posebno u početnom periodu prilagođavanja na život sa stomom.

Karakteristike negovane stome

Prilikom pregleda stome, prisustvo sledećih stvari pokazuje zdravu stomu:

·       Stoma treba da bude iznad nivoa kože.

·       Crvena i vlažna stoma (bleda može ukazati na anemiju, tamna nijansa može predstavljati ishemiju).

·       Nema razdvajanja između sluzokože i kože.

·       Nema dokaza o eritemu, osipu, ulceraciji ili upali na okolnoj koži.

Neki problemi povezani sa stomama o kojima moramo voditi računa

Psihološki aspekti - Stoma je veliki događaj koji menja kvalitet života pacijenata i oni  vremenom mogu postati veoma uznemireni i depresivni. Odgovarajuće savetovanje je od vitalnog značaja a ponekad je dobro uključiti specijaliste za mentalno zdravlje-psihologa ili psihijatra kao podršku. Značajna je i dobra priprema pomoću vizuelnih pomagala npr.slike, videa ili  pisane informacije o stomama i načinu njihovog funkcionisanja. Međusobno upoznavanje potencijalnih pacijenata sa onima koji su već prošli tu proceduru i imaju stome, kao i snimljena videa zasnovana na iskustvima pacijenata su se pokazala efikasnim.
Kvalitet života može se pogoršati kod pacijenata koji ne slede sve stoma procedure. Prvih nekoliko nedelja post-stome su najvažniji. Mogu imati poteškoća u održavanju stome u redovnom životu. Npr. običan izlazak u kupovine sa dužim zadržavanjem van kuće  tokom kojih može da se desi da postoji potreba za promenom kese stome zahteva i odgovarajuće higijenskih uslove a i prostor. Ovo može doprineti slabom raspoloženju i opštem padu raspoloženja. Podržavajuća porodica i prijatelji su od suštinskog značaja i mogu pomoći u takvim situacijama.
Stoma takođe će imati uticaj na neki način i na izgled tela i mogu patiti posledično i intimni odnosi.
Tokom prvih nekoliko nedelja nakon formiranja kolostome ili ileostome, pacijenti mogu doživeti iznenadne nagon za odlaskom u toalet. Ovo je poznato kao "fantomski rektum" i može biti veoma uznemirujuća pojava za pacijente. Stručna podrška je izuzetno korisna u takvim situacijama

Promene u fecesu

Može doći do promena količine i konzistencije fecesa. Sa ileostomijom, feces se proizvodi oko četiri sata nakon  obroka, dok se sa kolostomijom proizvode fekalije sledećeg jutra. Često pacijenti moraju da promene svoju ishranu kako bi kontrolisali potencijalno gasove - npr. zbog gaziranih pića i ribe---
Može doći do curenja sadržaja stoma kese i njenog pucanja, odlepljivanja diska što može pacijentima biti veoma neugodno . Izlivanje fekalnog sadržaja na okolnu kožu moge dovesti do upale kože  ojeda usled čega je teško držati disk zalepljenim za kožu.

Stome i problemi sa kožom

Koža na mestu stoma može postati eritematozna, ojedena ili može razviti alergijsku reakciju na materijale koji se koriste u stoma opremi.
Na raspolaganju su različiti zaptivači koji pokrivaju i štite otvore. Slično tome, hipoalergenski proizvodi su dostupni za upotrebu kod pacijenata sa stomama - npr.kreme,  losioni i maramice za čišćenje.

Stome i dehidratacija

Ileostomije obično imaju veoma visoku izlaznost sadržaja i stoga postoji rizik od dehidratacije. Pacijenti moraju imati dovoljan unos tečnosti i uzimati čak i dodatni 1 litar više od uobičajenog. Međutim, treba izbegavati gazirana pića i alkohol, jer oni mogu izazvati nadraženost.

Krvarenje stome

Moguće je da postoji krvarenje stome i područja pko nje nakon promene kese. Takva situacija jednostavno zahteva pouzdanu dijagnozu vezanu za uzrok krvarenja. 

Upale i bolesti creva

Retko uzrok krvarenja jmože biti portalna hipertenzija kod pacijenata sa oboljenjem jetre. Oni mogu imati dilataciju kožnih vena oko stome.

Stoma i problemi funkcionisanja

Predstavljaju mogući prolaps, sužavanje ili blokadu stoma. Stenoza zahteva hiruršku korekciju.
Mukokutani spoj se može odvojiti - delimično ili potpuno. Jednostavna dobra zaštita rane treba da dovede do ponovnog funkcionisanja. Upravo je tada važno potražiti pomoć stručnog lica.

Pacijenti takođe mogu razviti parastomične kile - obično nekoliko godina kasnije. Hernija se može tretirati konzervativno u početku, nakon čega sledi operacija ako se ne postigne adekvatan rezultat.

Kućna nega stome- cene

Ukoliko Vas zanimaju cene usluga kućne nege stome, kontaktirajte nas na brojeve telefona: 060 32 64 666 ili 011 71 15 269. Uz ovu uslugu, možete odabrati i neku od naših ostalih uslugaza negu i tretman, koje možete pogledati ovde.

Vaša Mobilna sestra