Najbolji lek za dekubitus – antidekubitni dušek

02.08.2019
Najbolji lek za dekubitus – antidekubitni dušek

Dekubitus odnosno dekubitne rane nastaju kao posledica pritiska, smicanja ili trenja kod pacijenata u bolnicama, gerijatrijskim ustanovama ili na dugoročnom lečenju u kućnim uslovima. Do dekubitnih rana dolazi putem spoljašnjeg pritiska pacijenta na podlogu na kojoj leži, smicanja ako pacijent klizi naniže u krevetu ili trenjem o posteljinu, invalidska kolica, stolicu i slično.

U zavisnosti od stepena, simptomi dekubitnih rana su izbledela i osušena koža na mestu koje trpi pritisak, pojava crvenila i otoka, mrlje koje se šire i vezikule, kao i lezije koje nekad dopiru i do kosti.

Mesta gde nastaje dekubitis se razlikuju od pacijenta do pacijenta u zavisnosti od toga na kojem delu tela postoji dug pritisak. Najčešće su to regije kukova, peta i zadnjice odnosno sedalni, krsni i predeo kuka. U zavisnosti od toga da li pacijent provodi mnogo vremena u ležećem ili sedećem položaju, i drugi delovi tela mogu biti podložni stvaranju dekubitalnih rana. Najveći deo dekubitusa se sreće na donjem delu tela odnosno donjim udovima.

Opšte komplikacije dekubitusa, ukoliko prevencija i lečenje nisu preduzeti na vreme, mogu biti brojne. Pre svega se može javiti infekcija kože, a kod dubljih rana čak i infekcija kostiju, zatim anemija, obimni ožiljci nakon što dekubitus zaraste, kao i komplikacije posle operacije dekubitusa.

Za dekubitus je najbolji lek – prevencija. U preventivne svrhe, ali i svrhe lečenja ukoliko se dekubitna rana već pojavila, jedan od najefikasnijih pomoćnih sredstava jeste antidekubitni dušek.

Antidekubitni dušek je pomoćno sredstvo koje obezbeđuje neizmeničan protok cirkulacije u svakom momentu kroz delove tela na kojima pacijent leži. Antidekubitni dušeci služe da održe podlogu na kojoj pacijent leži dinamičkom putem naizmeničnog punjenja i pražnjenja komora u dušeku, što dovodi do prevencije i lečenja dekubitnih rana svih stepena. Ovi dušeci funkcionišu na bazi kompresora koji omogučuju protok vazduha kroz komore dušeka, samim tim pružajući masažu svim delovima tela pacijenta koji su skloni stvaranju dekubitnih rana, sa naglaskom na leđa, krsni i sedalni region, pete i laktove.  Na svakih šest to deset minuta dolazi do izmeštanja vazduha u antidekubitnom dušeku, što pruža efekat okretanja i masiranja pacijenta u redovnim intervalima bez dodatnog angažovanja medicinskog osoblja.

Antidekubitni dušek predstavlja najefikasnije rešenje za dekubitus i stoga je za ležećeg pacijenta antidekubitni dušek najisplativija investicija u njegovo zdravlje. Oni pokrivaju ceo krevet i lako se za njega montiraju i fiksiraju kako bi se onemogućilo pomeranje dušeka i obezbedila udobnost i olakšanje lečenja ležećih pacijenata.

Prednosti antidekubitnog dušeka su brojne. Kako je kod ležećih pacijenata prevencija najvažnija, kupovina antidekubitnog dušeka za ležećeg pacijenta na vreme, radi prevencije dekubitnih rana, dovodi do izbegavanja komplikacija i  uštede troškova medicinskih tretmana i osoblja potrebnih za lečenje dekubitnih rana, do kojih bi konstantnim ležanjem bez ovog dušeka sigurno došlo. Ukoliko su dekubitne rane već nastale, antidekubitni dušek je najefikasnije sredstvo za njihovo lečenje putem izmeštanja pritiska bez bolova i neugodnosti koje bi nastale ručnim okretanjem pacijenta.

Ukoliko u kući imate ležečeg pacijenta kojem je potrebna prevencija ili nega dekubitnih rana, pozovite MOBILNU SESTRU i raspitajte se o uslugama nege ležećih pacijenata, tretiranja dekubitnih rana i kupovine antidekubitalnih dušeka najnovije generacije i povećane efikasnosti u prevenciji i tretiranju dekubitusa. Vaša MOBILNA SESTRA je dostupna za sva vaša dodatna pitanja i zahteve na temu prevencije, nege i lečenja dekubitnih rana.