Međunarodni dan medicinskih sestara – Zdravlje kao ljudsko pravo

12.05.2018
Međunarodni dan medicinskih sestara – Zdravlje kao ljudsko pravo

Svake godine, svetski dan medicinskih sestara se proslavlja 12. maja u znak obeležavanja godišnjice rođenja čuvene Florens Nightingale i obeležavanja doprinosa medicinskih sestara za zdravlje ljudi.
 
MEĐUNARODNI DANI MEDICINSKIH SESTARA 2018.

Međunarodni dan medicinskih sestara 2018. godine održaće se u subotu, a tiče se svih medicinskih sestara širom sveta.

Zdravlje je ljudsko pravo.

Sa ovom snažnom izjavom, Međunarodni savet medicinskih sestara pokušava da podigne svest o činjenici da pristup zdravstvenom stanju nije jednako dostupan u svakom delu sveta, a da su medicinske sestre ključne za poskretanje promena. Uprkos mnogim ugovorima i konvencijama koje promovišu pravo na zdravlje, sveobuhvatne nejednakosti i dalje predstavljaju barijere za individualno zdravlje.

Medicinske sestre su jedna od najvećih grupacija i najznačajnijih elemenata u zdravstvu. Sa promenljivim procesima i kontinuiranim napretkom u bolnicama, od njih se očekuje ne samo da ispune očekivanja bolničkog menadžmenta, već i pacijenata. U međuvremenu, sama nega bolesnika postaje sve kompleksnija.

ISTORIJA MEĐUNARODNOG DANA MEDICINSKIH SESTARA

Dan medicinskih sestara je prvi put predložila Doroti Saterland 1953. godine i prvi ga je proglasio predsednik Dvajt Ajzenhauer. Prvi put je obeležen 1965.

U januaru 1974. godine, 12. maj je proglašen za obeležavanje važnosti medicinskih sestara i to na dan rođendana osnivača modernih medicinskih sestara, Florens Najtingejl. Internacionalni savet medicinskih sestara svake godine priprema i distribuira Međunarodni medicinski sindikat (koji sadrži obrazovne i informativne materijale za medicinske sestre među javnošću), obeležavajući dan medicinskih sestara.

Florens Nightingale (osnivačica filozofije moderne medicinske sestre) rođena je 12. maja 1820. godine. Ona je postala važna figura i praviprdstavnik medicinskih sestara tokom Krimskog rata tokom pedesetih godina prošlog veka. Ona, stacionirana u bolnici Barak, Skutari, reformisala je zdravstvene usluge i negu i otvorila školu za negovateljice u bolnici Sveti Tomas, u Londonu 1860. godine.


OBIČAJI MEĐUNARODNOG DANA MEDICINSKIH SESTARA
 
Međunarodni dan medicinskih sestara se svake godine obeležava organizovanjem službe sa svećama u Vestminster Ebiju u Londonu. Svetiljka sveće se predaje od jedne medicinske sestre na drugu (simbolizuje da se tako prenosi i znanje sa jedne medicinske sestre na drugu) kako bi ga postavila na sam oltar. Velika ceremonija se takođe održava u crkvi Svete Margarete, gde se nalazi grobnica Florens Najtingejl, dan posle njenog rođendana.

Proslavlja  se i u SAD i Kanadi kao Nacionalna nedelja nege i to od 6. maja do 12. maja. Ceremonije se održavaju i tokom cele nedelje u Australiji. Nacionalna nedelja je celodnevna proslava namenjena zdravstvenim službama na međunarodnom nivou. Slavi se priznanje doprinosa i obaveza medicinskih sestara u opštem zdravstvenom sistemu. Asocijacija američkih medicinskih sestara podržava i podstiče proslavu Nacionalne nedelje medicinskih sestara kroz udruženja državnih i regionalnih sestara, uključujući i druge zdravstvene kompanije i institucije.

Razne aktivnosti se održavaju svuda, kao što su edukativni seminari, raznovrsni događaji u zajednici, debate, takmičenja, diskusije itd. Medicinske sestre su cenjene i počastvovane na ovaj dan. Zašto da ne i  poklonima, cvećem, organizovanjem večera i slično sa prijateljima, članovima porodice, saradnicima (doktori, administratori i pacijenti).

ZNAČAJ MEĐUNARODNOG DANA MEDICINSKIH SESTARA

Nega je najveći deo zdravstvene zaštite u svetu, a medicinske sestre su ključ za postizanje razvojnih ciljeva. Medicinske sestre su dobro obučene i edukovane za održavanje zdravlja i dobrobiti pacijenata kroz sve aspekte, ne samo fizičkog, već i psihosocijalnog, socijalnog i sl.

Medicinske sestre imaju duboko praktično znanje o pružanju najboljih zdravstvenih usluga. Nacionalne asocijacije medicinskih sestara igraju važnu ulogu u tome što medicinske sestre moraju da budu dobro informisane, savetovane, podstaknute i podržane da pruže bolji rad.

Međunarodni savet medicinskih sestara slavi ovaj događaj sa ciljem povećanja svesti javnosti o doprinosu medicinskih sestara i u inovacijama u oblasti zdravstva. Medicinske sestre su brza i prva tačka kontakta za zdravstvene usluge. Medicinske sestre se inovativno bore kako bi se obezbedio besplatan pregled zdravlja u industriji što ukazuje na njihovu spremnost za poboljšanje zdravstvenog stanja osoblja, da zadovolje sve lokalne potrebe, da poboljša fizičko, mentalno i blagostanje pacijenata i sl.
 
TEME MEĐUNARODNOG DANA MEDICINSKIH SESTARA

Proslava Međunarodnog dana medicinskih sestara odvija se u periodu od 1988. do 2018. godine. Tokom ovog perioda, dosta tema je obrađeno, stavljajući u fokus različite aspekte rada medicinskih sestara.

> Tema 1988. godine bila je "Bezbedno majčinstvo".

> Tema 1989. bila je "Školsko zdravlje".

> Tema 1990. godine bila je "Sestre i životna sredina".

> Tema 1991. godine bila je "Mentalno zdravlje - medicinske sestre u akciji".

> Tema iz 1992. godine bila je "Zdravo starenje".

> Tema 1993. godine bila je "Kvalitet, troškovi i nege".

> Tema 1994. godine bila je "Zdrava porodica za zdrave narode".

> Tema 1995. godine bila je "Žensko zdravlje: Medicinske sestre krče put".

> Tema iz 1996. godine bila je "Bolje zdravlje kroz istraživanje medicinskih sestara".

> Tema iz 1997. godine bila je "Zdravi mladi ljudi - bolja budućnost".

> Tema iz 1998. godine bila je "Partnerstvo za zdravlje zajednica".

> Tema 1999. godine bila je "Proslava prošlosti nege, osiguranje za budućnost".

> Tema iz 2000. godine bila je "Sestre - uvek sa tobom".

> Tema iz 2001. godine bila je "Sestre, uvek za vas: Ujedinjeni protiv nasilja".

> Tema iz 2002. godine bila je "Sestre uvek tu za vas: briga za porodice".

> Tema iz 2003. godine bila je "Sestre: borba protiv AIDS-a, vrednost za sve".

> Tema 2004. godine bila je "Sestre: rad sa siromašnima; Protiv siromaštva ".

> Tema 2005. godine bila je "Sigurnost bolesnika: borba protiv falsifikovanih i substandardnih lekova".

> Tema 2006. godine bila je "Bezbedno osoblje spašava živote".

> Tema iz 2007. godine bila je "Pozitivna praksa u okruženju: Kvalitetna radna mesta = kvalitet za pacijenta".

> Tema iz 2008. godine bila je "Dostavljanje kvaliteta, pružanje usluga zajednicama: medicinske sestre koje vode glavnu zdravstvenu zaštitu".

> Tema iz 2009. godine bila je "Dostavljanje kvaliteta, pružanje usluga zajednicama: medicinske sestre koje vode inovativne brige".

> Tema 2010. godine bila je "Dostavljanje kvaliteta, služba zajednica: medicinske sestre koja vode negu".

> Tema 2011. godine bila je "Zatvaranje jaza: povećanje pristupa i kapitala".

> Tema 2012. godine bila je "Zatvaranje jaza: od dokaza do akcije".

> Tema 2013 je bila "Zatvaranje jaza: milenijumski ciljevi razvoja".

> Tema 2014. bila je: "Medicinske sestre: sila za promene - vitalni resurs za zdravlje".

> Tema 2015. godine bila je "Medicinske sestre: sila za promene: nega efektivna, isplativa".

> Tema 2016. godine bila je "Medicinske sestre: sila za promene: poboljšanje otpornosti zdravstvenih sistema".

> Tema 2017. godine bila je: "Briga o zdravlju: glas koji treba voditi - postizanje ciljeva održivog razvoja".

> Tema 2018 je: "Medicinske sestre: Inspire, Innovate, Influence".

Citati o medicinskim sestrama podsećaju na važnost njihove uloge u lečenju i tretmanu tokom puta ka oporavku i izlečenju:

Neki od citata na dan međunarodnih medicinskih sestara:

"Ako ljubav ne može da izleči, medicinske sestre mogu".

"Medicinske sestre pružaju udobnost, saosećanje i negu sa ili bez recepta". - Val Saintsburi

"Medicinske sestre su gostoprimstvo u bolnici". - Carrie Lafet

"Hiljadu reči neće ostaviti tako dubok utisak kao jedno delo". - Henrik Ibsca

"Medicinske sestre su srčani udar Zdravstva".

"Panika nema učešća u obuci medicinske sestre". - Elizabeth Kenni

"Bolnice su samo srednja faza civilizacije". - Florence Nightingale


SREĆAN NAM DAN MEDICINSKIH SESTARA! 

VAŠA MOBILNA SESTRA