Kateter

31.08.2017
Kateter

Šta je kateter

Kateter je cevčica izrađena od silikona, lateksa ili poliuretana. (Urinarna) kateterizacija je postupak u kome se kateter sprovodi do pacijentovog mokraćnog mehura, direktno kroz uretru. Namena kateterizacije i postavljanja katetera jeste slobodno izbacivanje urina iz mokraćnog mehura usled pacijentove nepokretnosti ili nemogućnosti da samostalno urinira ili kontroliše nagon za mokrenjem.

Uvođenje katetera mora obaviti stručno lice odnosno medicinsko osoblje, kako ne bi doslo do potencijalnih povreda uretre ili unutrašnjih delova urinarnog trakta usled neprofesionalne postavke katetera.


Vrste katetera

Postoji nekoliko vrsta katetera. Osnovna podela je na katetere koji se uvode na duži period-trajni kateter, ali i intermitentni kateter-onaj koji se uklanja nakon svakog pražnjenja mokraćnog mehura.

Osnovna razlika je u tome što kod trajnih katetera postoji silikonski balon koji služi za skupljanje mokraće, a koji se može prazniti ili menjati kada se napuni, tako da sam kateter može ostati u urinarnom traktu acijenta bez obzira na balon.

Kod fleksibilnih katetera nema balona i, za razliku od trajnog, ne mora biti pričvršćen za mokraćni mehur, već se može momentalno ukloniti.

Pored ove dve vrste, postoji još i spoljni kateter ili tzv. urinarni kondom, koji se ne uvodi unutar urinarnog trakta već ostaje na površini kože, bez direktnog dodira sa uretrom. Ova vrsta katetera je namenjena za muškarce.


Veličina katetera

Pored vrste, postoje i razne veličine odnosno zapremine katetera koje su propisane prema određenim parametrima (Francuska kateterska skala). Najčešće korišćena dimenzija katetera je između 3,3 mm i 9 mm.

Potrebnu dimenziju katetera pre uvođenja određuje zdravstveni radnik, tako da se omogući slobodno oticanje urina kroz kateter, a pak izbegne curenje urina van katetera.

Veće dimenzije katetera se uglavnom biraju ukoliko pacijent obilno urinira, ima gust urin ili ako ima krvi u urinu, jer se tako omogućava lakše oticanje urina, a izbegava zapušenje katetera.


Uvođenje katetera kod muškaraca i žena

Normalno je da postoji razlika između postavljanja katetera kod muškaraca i kod žena. Kod osoba muškog pola, kateter se uvodi u urinarni trakt kroz penis.

Kod žena, kateter se uvodi u urinarni trakt kroz urinarni otvor, koji se nalazi u vaginalnom predelu. U ovom slučaju uvođenje katetera je nešto zahtevnije nego kod jačeg pola, zbog oblika i pozicioniranja urinarnog ulaza.

I kod jednih i kod drugih, uvođenje, kao i uklanjanje katetera uglavnom pričinjava bol i neprijatnost, te je vrlo često da medicinski radnici pre postavljanja katetera daju pacijentu lokalni anestetik, kako bi im ublažili bol i tegobe.


Sterilnost i održavanje katetera

Podrazumeva se da sva oprema koja se koristi pri kateterizaciji obavezno mora biti klinički sterilna, što je dodatni razlog da ceo postupak izvrši medicinsko osoblje.

Pored toga, zdravstveni radnik će uputiti pacijenta kako da održava kateter u njegovom odsustvu, a to podrazumeva sledeće mere:

·         Balon u kome se skuplja urin nikada ne sme biti postavljen na pod ili na nečiste površine, već se savetuje da uvek bude zakačen u podnožju kreveta, kao u bolničkim uslovima

·         Kod duže upotrebe katetera, s vremena na vreme je poželjno sterilnim rastvorom isprati opremu i urinarni trakt kroz kateter, kako bi se uklonili eventualni ugrušci ili gušći delovi urina koji su ostali unutra

·         Takođe, savetuje se redovna (svakodnevna) dezinfekcija opreme i ruku pre manipulisanja istom, da bi se izbegao nastanak infekcija

·         Upotreba katetera manjih razmera, kako bi se izbeglo oštećenje uretre pri uvođenju

·         Strogo izbegavanje seksualnih odnosa koji nose veliki rizik za nastanak infekcija kod osoba sa kateterom, naročito kod žena

·         Savetuje se konzumiranje dosta tečnosti kako bi se izbacilo što je više moguće urina kroz kateter i tako smanjio rizik za nastanak infekcije (optimum za izbacivanje je 2 litre urina u toku jednog dana)


Rizici kod uvođenja i duže upotrebe katetera

Kako upotreba katetera ima svoje prednosti (smanjenje troškova kod osoba sa urinarnom inkontinencijom) tako ima i svoje nedostatke.

Naime, kod pacijenata koji nose kateter duži vremenski period povećava se rizik za razvijanje čestih i upornih infekcija urinarnog trakta. Infekcije urinarnog trakta, pored toga što su dugotrajne i neprijatne, sa sobom nose i dodatni rizik od raznih oštećenja mokraćnih kanala, a mogu dovesti čak i do neplodnosti, ukoliko se ne leče pravilno i na vreme.

Pored mokraćnih infekcija, pacijenti mogu razviti i ozbiljnije komplikacije kao što su kamen/pesak u bubregu, oštećenja uretre, oštećenja sluzokože, pojava krvi u urinu, pa čak i sepsa.

Zbog navedenih razloga i rizika, kateterizacija se uzima u obzir kao poslednja opcija kod osoba sa urinarnom inkontinencijom i savetuje se pronalaženje manje rizičnog rešenja ukoliko je to moguće.


Ukoliko vam je potreban savet, imate dodatnih pitanja ili vam  je potrebna pomoć, Mobilna sestra  će vam u bilo kom trenutku izaći u susret i pružiti neophodnu pomoć.