Dan borbe protiv malignih melanoma kože – edukacija, prevencija i nega

15.05.2018
Dan borbe protiv malignih melanoma kože – edukacija, prevencija i nega

Sa ogromnim brojem slučajeva malignih melanoma kože koji su dijagnostikovani svake godine, rak kože je jedan od najčešćih formi raka danas. Srećom, kancer tj rak kože je takođe jedan od oblika raka koji se najakše može i sprečiti. Oko 90 procenata raka kože bez vidljivog melanoma i oko 85 posto slučajeva sa melanomom povezano je sa izlaganjem sunčevom ultraljubičastom zračenju. Podizanjem svesti o opasnostima nezaštićenog izlaganja i podsticanju navika zaštite od sunca, možemo promeniti ponašanje i spasiti živote. Pravilnom negom, preventivom, edukacijom i kroz Savetovališta, možemo sprečiti ili bar značajno umanjiti rizikeza nastanak malignih melanoma kože.

Od vitalnog je značaja da se kancer karcinoma kože, kao što je melanoma, retka i često smrtonosna vrsta kožnog karcinoma, tretira rano jer kasni tretmani nisu toliko efikasni, a brzina napretka ove vrste raka i njegovih tumora čine ga zaista u pravom smislu reči-zloćudnim.

Lek za maligni melanom kože

Nema pouzdanog leka za melanom. U većini slučajeva, sve što hirurg može učiniti je da se kancerogeno tkivo ukloni iz tela tako što se uklanjaju maligni mladeži, koža koja okružuje maligni mladež, kao i obližnji limfni čvorovi ako se rak širi.

Maligni melanom kože ne reaguje dobro na hemoterapiju, a efekti tretmana lekova su prilično ograničeni. Kada se melanom širi na druge delove tela, očekivane prognoze za predviđene preostale godine života mogu brzo da se smanje, pa je izuzetno važno rano hirurško lečenje.

Ko je u riziku od oboljevanja od raka kože

Rak kože je češći kod ljudi sa lagano pigmentiranom kožom; beli ljudi su više izloženi riziku. Osobe sa svetlom ili plavom kosom, plavim ili zelenim očima, kao i one koji lako izgore, takođe imaju veću šansu da dobiju rak kože.

Melanom je često uzrokovan izloženošću visokim nivoima zračenja sunčeve svetlosti. Mladež može postati maligni (kancerogeni) često i nekoliko godina nakon što vam je koža izgorela (često nakon sunčanja ili preteranih perioda provedenih u sunčanju). Jedna ili više epizoda u kojima ste izgoreli tokom detinjstva ili tinejdžerskih godina mogu i mnogo godina kasnije izazvati karcinom kože. Dok su prethodna izloženost suncu i solarijumima utvrđeni faktori rizika, melanom i drugi rak kože još uvek mogu nastati i potpuno bez prekomernog izlaganja suncu i svetlosti.

Kod melanoma i mnogih drugih vrsta raka, žene imaju bolju prognozu za izlečenje nego muškarci, a žene koje su bile nekad trudne izgleda da imaju bolju prognozu nego žene koje nikad nisu bile trudne, takođe pokazuju neka istraživanja.


Šta je melanom kože?

Melanom, kancer melanocita, ćelija za proizvodnju pigmenta u koži, je najteži oblik karcinoma kože. Njena incidencija se brzo povećava i dostiže epidemijske proporcije.

Kada se otkrije rano, smatra se izlečivim, ali kada je otkriven u kasnijim fazama, to je verovatno jedan od najsmrtonosnijih maligniteta i uzrok je više izgubljenih života u odnosu na bilo koji drugi tip raka osim leukemije. Međutim, pošto je većina kožnih melanoma vidljiva, maligni melanom je zapravo kancer koji se može rano otkriti.

Hirurgija je standardni tretman lokalizovanog melanoma. Ne postoji standardna terapija za napredni stadijum melanoma. Metastatski melanom se široko rasprostire i često uključuje mesta koja nisu često pogođena drugim vrstama raka, kao što su gastrointestinalni trakt i koža.

Srednje vreme preživljavanja kod pacijenata sa metastatskim melanomom je manje od 1 godine.

Uprkos ovim mračnim statistikama, dugoročno preživljavanje se takođe ipak dešava povremeno.

Simptomi melanoma kože


Posebnu pažnju treba obratiti na veličine, oblike, ivice i boju mladeža.

Asimetrija: dve polovine mladeža se ne poklapaju.

Ivice: ivice su neujednačene i mogu biti nepravilne ili urezane.

Boja: više boja (npr. smeđa, crna, crvena, crvena, pa i plava) se pojavljuju u istom mladežu.

Prečnik: melanomi su obično veći od poklopca olovke (6 mm), ali rane lezije mogu biti i manje.

Razvoj i promene: svaka promena veličine, oblika, boje, elevacije ili druge osobine mladeža, kao i krvarenja, svrab ili pojava dlaka zahtevaju dodatne kontrole i testiranja.


Uloga medicinske sestre u kućnoj nezi kod pacijenata sa malignim melanomom

Uloga onkološke medicinske sestre u nezi bolesnika sa malignim melanomom je od suštinskog značaja. Zbog nedostatka efektivnih sistemskih tretmana, pacijenti se često tretiraju u velikim akademskim referentnim centrima, te stoga mnoge medicinske sestre imaju ograničene, a zapravo ekstremno važne interakcije sa pacijentima sa malignim melanomom.

Ovim pacijentima je pomoć medicinske sestre neophodna već i tokom samog lečenja, a zatim i dugog i neizvesnog oporavka i iscrpljujućih terapija. Ovde stupa na snagu kućna nega i direktna saradnja između pacijenta i medicinske sestre u praćenju, monitoringu promena i napretka kroz primenu terapije.

Medicinske sestre mogu da pomognu u edukaciji pacijenata o ovoj često komplikovanoj bolesti, pružajući psihološku podršku i smernice tokom kućne nege. Mi smo tu i da ponovimo ciljeve brige i dajemo obrazloženja za specifične preporuke o lečenju.

Onkološke medicinske sestre koji brinu o pacijentima sa melanomom tokom kućne nege moraju razumeti jedinstvene profile toksičnosti mnogih novih terapija i moraju da predvide njihove neželjene efekte.

Edukacija i savetovanje pacijenata u vezi sa hitnim izveštavanjem o simptomima razvoja ključno je za upravljanje lečenjem, posebno jer je upravo reč o nezi u kućnim uslovima.

Za druge agense koji se koriste u lečenju, a koji imaju ogroman stepen toksičnosti, medicinske sestre moraju da prođu specijalističku obuku i one su taj kamen temeljac u primeni ove terapije.

Bez obzira na iskustva sa pacijentima koji imaju melanom, onkološke medicinske sestre moraju da uspostavljaju individualnu podršku i predstavljaju pre svega savetnike u skladu sa potencijalnom putanjom pacijentovog iskustva sa melanomom.

Od ključne važnosti je uloga iskustva i znanja medicinskih sestara u domenu nege, pre svega u strategijama primarne prevencije, kao što su rano otkrivanje, upotreba i pravilna primena proizvoda za zaštitu od sunca, samopregledanje kože i pristup brizi za sumnjivu leziju.

Kako biste se edukovali o rizicima i prevenciji, potražili pomoć u praćenju lečenja ili administraciji lekova, Mobilna sestra vam stoji na raspolaganju.