Biografija

Žaklina Nedeljković,  medinska sestra & dipl. zdravstveni menadžer

Žaklina Nedeljković je društvena, vedra osoba, otvorenog duha, sa pozitivnim stavom prema društvu i okolini. Rođena je 1968. godine u Beogradu, Republika Srbija, ponosna majka dva odrasla deteta. Završila je medicinsku školu ,,Nadežda Petrović“, Beograd i Fakultet za Menadžment, i stekla diplomu zdravstvenog menadžera.

Prvo radno iskustvo stiče u bolnici Sveti Sava“, Zavodu za cerebrovaskularne bolesti, Beograd 1987. Godine, gde je stekla znanje i iskustvo u nezi nepokretnih bolesnika i sagledavanju kompletnih potreba pacijenta za zdravstvenom negom u bolničkim i kućnim uslovima.

Svoje znanje, sposobnosti i veštine medicinske sestre, Žaklina proširuje i u DZ “Dr Milutin Ivković”1988. Godine gde je u kontaktu sa primarnom zdravstvenom zaštitom. Nadogradnju karijere ostvaruje zaposlenjem u KBC Dr Dragiša Mišović, na Klinici za anesteziologiju i reanimaciju u Beogradu.

Rad, volja, odgovornost i želja za znanjem uspešno dovodi Žaklinu samo sa 26. godina kao najmlađu u kolektivu, da postane glavna odgovorna sestra Klinike.

Radila je na mnogim drugim odeljenjima - hirurgiji, ginekologiji, orl, urologiji, internom odeljenju, dečijoj bolnici - praktično u svim odeljenskim i operativnim granama gde je sticalala znanje iz intenzivne nege pacijenata, anesteziologije i reanimacije, dolazeći u kontakt sa pacijentima sa različitim dijagnozama na mnogim bolničkim odeljenjima. Kompletirala je veštine celokupnog praćenja vitalnih parametara pacijenata (neinvanzivni monitoring), postopreativnu hirušku negu i obradu rana, parenteralnu terapiju i organizaciju i vođenje timova različitih specijalnosti.

Stekla je praktično znanje u mnogim medicinskim oblastima i uspešno sarađivala sa lekarima različitih specijalnosti, radeći paraleno u državnom sektoru i privatnoj praksi. Žaklinino bogato i kvalitetno iskustvo u radu iz različitih oblasti medicine prepoznato je od vodeće Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske bolesti u Beogradu gde je ista od 2002. do 2015. godine radno angažovana, prvo kao medicinska sestra, a potom je ubrzo prešla na radno mesto executive manager-a gde se usmerila i uspešno obavljala funkciju zdravstvenog menadžera.

Stečeno bogato znanje, sposobnosti, veštine i kvalitetno iskustvo u radu iz različitih oblika medicine Žaklina postiže zahvaljujući svojoj volji, radu, predanosti, odgovornosti, organizovanosti i ambicioznosti.

Potrebu za kontinuiranim usavršavanjem i sticanjem znanja pronalazi na različitim poljima neformalnog obrazovanja gde ostvaruje rezultate u organizacionim i liderskim veštinama, prezentacionim i komunikacionim veštinama i zdravstvenoj praksi.

Uz praktično medicinsko iskustvo, edukovala se i kroz brojne konferencije i treninge kao što su Trening menadžera u zdravstvu (FON), Human resources Menagement (TAM&BAS) i mnogim drugim.

Žaklina je učesnik tribina, predavanja, projekata, seminara, konferencija, webinar prezentacija, brojnih edukativnih i stručnih kurseva, kreativnih i psiholoških radionica za lični razvoj.

Formalno i neformalno obrazovanje zajedno sa praktičnim medicinskim iskustvom formirale su jedinstven i profesionalni profil dipl. Žakline Nedeljković, koja je uvek spremna da radi na ličnom razvoju i razvoju drugih kroz razmenu iskustava i sugestija sa željom da svojim radom i delom inspiriše ljude oko sebe i istim pomogne.

Žaklinu prepoznajemo po energičnosti, istrajnosti, upornosti, prodornosti, uvek spremnoj i motivisanoj za nove izazove, poslovne poduhvate, promene i inovacije.

Zahvaljujući samoinicijativnosti,energiji i želji za inovativnošću, Žaklina je plasirala svoju ideju AMBULANTE ZA ZDRAVSTVNU NEGU MOBILNA SESTRA i istu realizovala tj. osnovala 2015.godine u Beogradu u elitnom delu Novog Beograda.

Svoju misiju i viziju postojanja nastavlja da sprovodi kroz ambulantu MOBILNA SESTRA organizujući pružanje usluge zdravstvene nege u kućnim uslovima, patronažne službe, usluge pomoći u kući prema dogovoru sa korisnikom, usluge rehabilitacije u kućnim uslovima, pružajući I mnoge druge usluge u zavisnosti od potreba korisnika. Zastupa i zalaže se za zdravlje i interes klijenata, sarađuje sa članovima njihovih porodica, sa lekarima i terapeutima različitih specijalnosti sprovodeći misiju AMBULANTE MOBILNA SESTRA.

Profesijonalna i lična interesovanja su joj literatura iz oblasti:
Medicine, Bussinesa&Ekonomije, Marketinga, Putovanja i Fotografija...