Benefiti psihološkog savetovanja

28.10.2017
Benefiti psihološkog savetovanja
Psihološko savetovanje podrazumeva metod rada koji Vam omogućava da uz pomoć psihologa tragate za rešenjem nekog problema koji Vas muči ili teškoće sa kojoj ste se susreli. Iako kažemo „savetovanje“, ovaj termin ne odnosi se na davanje gotovih rešenja za izazove sa kojima ste suočeni. Naprotiv, psihološko savetovanje se bazira na primeni psiholoških metoda i tehnika baziranih na naučnim saznanjima psihologije kao nauke i prakse. Tokom savetovanja, koje se obavlja sa psihologom, on koristi svoja znanja kao i odnos sa svakim klijentom, kako bi na sistematski način pomogao svom sagovorniku da razume, reši i prevaziđe svoje trenutne poteškoće.

Psihološko svetovanje često se navodi kao sinonim za psihoterapiju, i obrnuto, ali treba napomenuti da među ovim pojmovima ipak postoji razlika. Za razliku od psihoterapije koja podrazumeva dugotrajan proces, savetovanje je najčešće usmereno na neki konkretan problem manjih razmera, pa samim tim i traje kraće od terapije. Dok je savetovanje direktivno i fokusirano na to konkertno pitanje i na specifičnosti problema, psihoterapija zalazi u dublje sagledavanje svih aspekata problema i istorije njihovog nastanka, dovodeći tako do dubljih uvida u Vašu ličnost i osobni poglede na svet. Ovaj metod bira se kada su u pitanju kompleksniji problemi, koji se protežu u više životnih oblasti, koji traju dugo ili ih prosto nije moguće sagledati i razumeti brzo.

Savetovanje ili terapija?

Psihološko savetovanje je odličan izbor ukoliko niste tip osobe koja želi sobom da se bavi više meseci ili godina, već želite da rešite samo tu jednu situaciju u kojoj ste se trenutno našli. Psihološko savetovanje obično traje desetak seansi. Kao što smo rekli, traje mnogo kraće od psihoterapije, pa je samim tim i jeftinije.

Potpuno je normalno da sami niste sasvim sigurni u to šta Vam je potrebno. Pri susretu sa psihoteraputom možete kroz razgovor zajedno otkriti da li je za Vas bolji izbor savetovanje ili psihoterapija. Neretko se dešava da je sasvim dovoljan i jedan susret, pa da klijentu bude mnogo jasnije sa čime se to susreće i kako on sam u tome učestvuje.

Konkretni primeri

Predstavimo ovu razliku bliskim primerom: ukoliko imate poteškoća da položite jedan ispit zato što nikako ne možete da se skoncentrišete i ne možete da učite, a ne razumete zašto, psihološko savetovanje Vam može pomoći - fokusirajući se na taj konkretan problem, usmerićete se na specifične stvari koje Vas sprečavaju u ovoj situaciji i koje Vam onemugućavaju da ga sami rešite. Uvidima koje steknete tokom savetovanja sa savetnikom, radićete na pronalaženju rešenja koje će biti nabolje za Vas i Vaš kontekst, Vaš život.

Međutim, ukoliko već duže vreme imate niz problema sa učenjem, ne samo sa ovim ispitom i ne prvi put, niste zadovoljni svojim postignućima u životu i to je dovelo do pada samopuzdanja, onda je ovo mnogo širi kontekst koji se mora detaljnije istražiti i razumeti, za šta je već potrebna psihoterapija.

Proces psihološkog savetovanja

Savetnik je stručna osoba koja ume na pravi način da uspostavi kontakt sa Vama kao klijentom, bezuslovno Vas psihvata i uvažava kao osobu. On će Vam pomoći da iskažete svoje probleme i dođete do svog autentičnog Ja, da se suočite sa problemima - i rešite ih. Savetnik je stručnjak obučen da sluša, opaža i prepozna emocije sagovornika, njegove doživljaje i probleme, kako bi tehnikama i metodama koje praktikuje, pomogao klijentu da prevaziđe svoje trenutne teškoće.

Ponavljamo da savetovanje nije davanje saveta. Stručno savetovanje se znatno razlikuje od savetovanja koje tražite, recimo, od svojih bližnjih. Savetnik nije tu da bi Vam rekao “uradite to i to” ili “ja bih na Vašem mestu postupio na taj i taj način”. Takođe, on nije tu da Vam osuđuje. Bitno je shvatati i činjenicu da savetnik nije sveznajuća osoba koja o Vama, u bilo kom trenutku, može znati više od Vas samih - svako od nas ima svoju ličnu priču i sve te priče se međusobno razlikuju. Ono što je dobro za jednu osobu može biti loše je za drugu, i obratno. Ipak, postoje i univerzalne stvari kojih se valja pridržavati ukoliko želimo da rešimo probleme ili ne upadnemo u nove nevolje.

Savetnik će u procesu savetovanja upoznati svog klijenta, njegove probleme, slabosti i jake strane, a zatim upoznati sagovornika sa strategijama rešavanja problema. Potom će u ovom saradničkom odnosu podučiti klijenta kako da izađe na kraj sa onim što on sam doživljava kao problem, a u krajnjoj instanci pomoći će svom klijentu da redefiniše svoje emocije, doživljaje i ponašanja i zameni ih jednim obuhvatnijim, realističnijim i poželjnijim pogledom na svet.

Problem predrasuda

U našem društvu još uvek je prisutna velika predrasuda - da kod psihologa odlaze ljudi koji su duševno bolesni.
Važno je znati da se za psihološku pomoć u najvećoj meri obraćaju ljudi koji su zdravi, ali koji pate od izvesnih emocionalnih problema kao što su različiti strahovi, depresivnost, bes, stidljivost, nedostatak samopouzdanja, problemi u parnetskim i bračnim odnosima i tako dalje.  Dakle, reč je o normalnim ljudima koji žele da reše svoje probleme kojih su svesni, poboljšaju kvalitet svog života i dostignu viši stepen psihološkog razvoja.

Svaki čovek ima neke probleme, samo je stvar u tome šta različiti ljudi rade sa svojim problemima. Neki su dovoljno hrabri i mudri da svoje probleme prepoznaju i nastoje da ih reše, dok drugi pokušavaju da probleme ignorišu i izbegavaju na različite načine, sve dok ti problemi ne dovedu do toga da osoba više ne može da funkcioniše u svakodevnom okruženju ili se problemi u krajnjoj tački pretvore u bolest.

Mnogi se stide da zatraže psihološku pomoć jer pogrešno veruju da je to odraz njihove slabosti i nemogućnosti da samostalno rešavaju svoje probleme - što zapavo nije tačno. Kako su pravnici stručnjaci za rešavanje pravnih, zakonskih problema, lekari su eksperti za rešavanje medicinskih problema, dok su psiholozi eksperti za rešavanje emocionalnih problema. Da li je sramota obratiti se pravniku kada imate neki pravni problem ili otići kod lekara kada imate neki zdravstveni problem? Naravno da ne, jer niko od nas nije ekspert za sve. Zato, traženje pomoći od onoga ko je stručan da Vam pomogne nije znak slabosti. Izbegavanje problema i strah od suočavanja sa realnošću je pre znak slabosti, nego želja i nastojanje da se problemi reše.

Najviše koristi od psihoterapije i savetovanja mogu imati osobe iz široke populacije, sa najrazličitijim psihološkim problemima, koje su pritom dovoljno motivisane da se sa njima suoče i reše ih uz pomoć stručnjaka. To su sve one osobe koje imaju psihološke probleme koji ih ometaju u svakodnevnom životu i odnosima sa drugim ljudima, koje prolaze kroz različite vrste životnih kriza i koje žele da bolje razumeju sebe i unaprede svoje psihološko funkcionisanje.

Verujemo u to da su ljudi sposobni da biraju i budu odgovorni za svoje izbore, ne morajući pritom da to rade sami i bez podrške - psiholozi su tu da zajedno sa njima tragaju za rešenjem. Nemojte se ustručavati da za svoje trenutne ili dugotrajnije teškoće potražite pomoć stručnjaka, jer jedino možete biti na dobitku.