5 najbitnijih elemenata nege nepokretnog pacijenta

20.05.2022
5 najbitnijih elemenata nege nepokretnog pacijenta
 
Nega nepokretnog pacijenta u kućnim uslovima predstavlja izazov za mnoge porodice. Potrebe ležećih pacijenata se donekle razlikuju od slučaja do slučaja, ali postoje neki elementi nege na koje je uvek bitno staviti akcenat kako bi se postigao adekvatan kvalitet života pacijenta i izbegli dodatni zdravstveni problemi:
 

1. Pravilan izbor pelena za odrasle

 
Pelene za odrasle su proizvod izbora za većinu slabo-pokretnih i nepokretnih pacijenata. Prelazak sa samostalnog korišćenja toaleta na korišćenje pelena može da bude postepen (kada je zbog starosti ili bolesti pacijentu sve teže da ustaje i kreće se, pa se prvo uvode pelene-gaćice, a onda regularne pelene za odrasle) ili iznenadan (kada zbog akutne ili pogoršanja hronične bolesti pacijent naglo 'padne' u krevet, posle šloga, povrede, operacije...).
 
U oba slučaja, veoma je bitno izabrati kvalitetan brend pelena koji ima zadovoljavajuću funkciju upijanja. Osim toga, pelena mora biti adekvatne veličine. Veličina pelene se određuje prema težini/konfekcijskoj veličini pacijenta. Ukoliko pelena propušta, to znači da je dostigla svoj kapacitet upijanja ili je veća nego što treba da bude. Ukoliko pelena ostavlja jake, crvene tragove na koži, moguće je da je manja nego što treba da bude.
 

2. Redovno održavanje higijene pacijenta

 
Nepokretni pacijenti su, zbog svog fizičkog stanja, više podložni padovima imuniteta i raznim infekcijama. Kod korisnika pelena često se mogu javiti dekubitusi, urinarne infekcije i problemi sa kožom.
 
Redovno održavanje higijene koje uključuje redovnu zamenu pelena za odrasle i temeljnu toaletu i higijenu genitalnog predela, kao i kupanje (u kupatilu ili u krevetu) čine osnov prevencije infekcija i daljih zdravstvenih problema kod ležećih pacijenata.
 

3. Prevencija dekubitusa

 
Dekubitus predstavlja ranu od ležanja. Ova vrsta rane nastaje konstantnim pritiskom tela pacijenta na podlogu i najčešće se javlja na onim tačkama tela na koje se dugo vrši pritisak. Dekubitusi se mogu otvoriti na sedalnom delu, na ramenima, na potiljku, na petama, ali i na drugim mestima.
 
Crvenilo na koži koje ne prestaje satima nakom što je prestao pritisak na taj deo tela je siguran znak da je dekubitus u nastajanju.
 
Za prevenciju dekubitusa potrebna je promena položaja tela pacijenta na svaka dva sata i korišćenje antidekubitnog dušeka. Antidekubitni dušek je pomoćno medicinsko sredstvo za prevenciju i lečenje dekubitalnih rana. Funkcioniše tako što putem kompresora izmešta tačke pritiska u naddušeku na kojem pacijent leži, smanjujući šanse za nastanak dekubitusa i pomažući lečenje postojećih rana od ležanja.
 

4. Lečenje postojećih dekubitusa

 
Jednom nastala rana od ležanja zahteva brzu reakciju i adekvatnu negu. Previjanje i tretman dekubitusa vrše stručne medicinske sestre po nalogu lekara, a problematični dekubitusi nekad zahtevaju intervenciju hirurga.
 
Rane od ležanja se leče sporo, a imaju tendenciju brzog širenja, posebno kada su pod infekcijom. Radi smanjenja neprijatnosti za pacijenta i smanjenja daljih troškove lečenja, bitno je uočen dekubitus lečiti što pre.
 

5. Adekvatna ishrana i hidratacija

 
Prilikom nege nepokretnih pacijenata neophodno je primeniti holistički pristup. U dogovoru sa lekarom koji ima uvid u laboratorijske analize (sa naglaskom na šećer, holesterol...) i zdravstveno stanje pacijenta, ishranu treba prilagoditi trenutnom stanju pacijenata. Posebno je bitno održavati optimalan nivo hidratacije pacijenta i pobrinuti se da unose dovoljno tečnosti
 
Vezanost pacijenta za krevet često ostavlja mnoge ljudske potrebe nezadovoljene. Ne treba zaboraviti ni na socijalnu komponentu i potrebu ljudi za pažnjom, razgovorom i druženjem.
 
 

Profesionalna medicinska nega kod kuće?

 
Ukoliko je vama ili vašim bližnjima potrebna kućna nega ili medicinsko-tehnička usluga stručne medicinske sestre, Ambulanta za kućnu zdravstvenu negu MOBILNA SESTRA vam stoji na raspolaganju. Bilo da se prvi put susrećete sa zahtevnom negom nepokretnog pacijenta ili prosto nemate vremena ili stručnosti da pacijentu pružite negu kakvu zaslužuje, ljubazne i profesionalne medicinske sestre tu su da vam pomognu onda kada vam je to najpotrebnije.
 
U širok dijapazon naših usluga ulaze:
  • Održavanje higijene nepokretnih pacijenata (zamena pelena, toaleta i kupanje sa pranjem kose i sređivanjem noktiju)
  • Nega, zamena i vađenje urinarnih katetera
  • Nega stome
  • Davanje klizme
  • Previjanje rana
  • Nega, previjanje i lečenje dekubitusa
  • Nabavka antidekubitalnih dušeka
  • I mnoge druge medicinske i negovateljske usluge.
 
Za više informacija obratite nam se putem telefona 060 32 64 666 ili 011 71 15 269. Tu smo za vas!
 
Vaša Mobilna sestra