3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

03.12.2018
3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Svaki međunarodni dan ima za cilj da stavi u fokus određeno stanje u kojem se ljudi nalaze, pojavu u društvu, odnosno izazov pred kojim mi i svi kao društvo stojimo.

U našem svakodnevnom radu se često susrećemo upravo sa osobama sa invaliditetom, jer njima zapravo nekako najviše i treba naša pomoć.

Zato osećamo dužnost da i vas, naše čitaoce podsetimo da su svuda oko nas ljudi koji nemaju mnoge luksuze koje možda nekad uzimamo zdravo za gotovo, bukvalno od odlaska do toaleta, preko šetnje, do putovanja.

Zamislite samo.
Setite se kada ste bolesni koliko vam je teško i da ustanete da skuvate čaj. Koliko vas boli i poseta toaletu, a kamo li lekaru. A šta ako ste pak sami i nema ko ni da vam prinese času vode?

Sve to susrećemo. Samo nisu u pitanju virusi, prehlade ili slično, već privremeni i trajni invaliditeti.

Treći decembar je baš zato posvećen njima i ovom danu.

Iako se Ministarstvo zdravlja trudi i ističe da sistem socijalne zaštite i usluga u zajednici moraju biti dostupni osobama sa invaliditetom, da mora postojati razgranata mreža raznovrsnih usluga u zajednici koja će osobama sa invaliditetom nužno pružiti istinsku mogućnost izbora, ipak se na kraju dana često nega i briga o osobama sa invaliditetom svodi na usluge Mobilne sestre, poznanika, rodbine. Ovo nikako nije idealna situacija, posebno kad znamo do koje mere i odsustvo socijalnog kontakta i samoća mogu uticati na psiho-fizičko stanje ljudi.

Status osoba sa invaliditetom u društvu

U Agendi 2030. stoji da se mora izgraditi društvo koje "nikoga ne ostavlja iza sebe, to jest, koje uključuje sve građane i ne zanemaruje nikoga".

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom proglašen je od strane Ujedinjenih nacija i širom sveta se obeležava svakog 3. decembra, počev od 1992. godine.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom temelji se na načelima poštovanja urođenog dostojanstva individualne autonomije osoba sa invaliditetom. Individualna autonomija osobe sa invaliditetom podrazumeva i pravo te osobe da bira gde će, sa kim i kako živeti, kao i njeno pravo da živi samostalno i da bude uključena u lokalnu zajednicu.

Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 2018: Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti

Ove godine tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom se usredsređuje na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivni, pravedan i održiv razvoj kao deo Agende za održivi razvoj iz 2030. godine. Agenda iz 2030. godine obećava da "nikoga ne ostavlja iza sebe". Osobe sa invaliditetom, kao kreatori i agenti promena, mogu da prate proces ka inkluzivnom i održivom razvoju i promovišu jedno društvo stvoreno za sve, uključujući i kontekst smanjenja rizika od katastrofa i humanitarnih akcija i urbanog razvoja. Vlade, osobe sa invaliditetom i njihove reprezentativne organizacije, akademske institucije i privatni sektor trebaju raditi kao "tim" za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Ove godine, generalni sekretar UN će predstaviti jedan vodeći izveštaj pod nazivom "Reprezentativni izveštaj UN o invalidnosti i razvoju 2018 - Realizacija ciljeva održivog razvoja od strane, za i sa osobama sa invaliditetom ". Događaji u sedištu UN na Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom će okupiti države članice, entite UN-a, gradonačelnike, nacionalne i lokalne donosioce politika, organizacije civilnog društva, akademske institute i organizacije osoba sa invaliditetom kako bi razgovarali o pravcu daljeg uključivanja , kao i tome kako kreirati upravo ovaj pravedan i održiv razvoj.

Kada je neophodna usluga Mobilne sestre za brigu o nepokretnim osobama?

Jedan deo nepokretnih bolesnika predstavljaju one osobe čija je pokretljivost imitirana ili pak sasvim onemogućena. Do ovih stanja dolazi kao posledice različitih bolesti, operacija ili povreda.
U ovoj kategoriji se nalaze lica koja koriste invalidska kolica, hodalicu ili neko drugo ortopedsko sredstvo, ali nisu u mogućnosti da ih koriste smaostalno.

Sa druge strane, pomoć je potrebna i osobama koje su zbog starosti u situaciji da su njihove funkcije kretanja znatno oslabljenje ili su u potpunosti vezane za krevet.

Osobama sa ovakvim problemima automatski je otežano kompletno životno funkcionisanje, te im je potrebna asistencija oko higijene, hranjenja, uzimanja lekova, zamene urin kesa, kontrole krvnog pritiska ili šećera u krvi, nabavke namirnica i lekova i mnogo toga drugog.

Šta ovo sve podrazumeva?

Nega nepokretnih bolesnika u kućnim uslovima podrazumeva:

  • Pomoć oko higijene (uključujući kupanje nepokretnih bolesnika, pranje kose uz pomoć mobilne kadice, zamenu pelena, zamenu urin kesa...)
  • Pripremu i serviranje hrane, hranjenje
  • Kontrolu, nabavku i brigu o redovnom uzimanju lekova
  • Redovnu kontrolu vitalnih funkcija, pulsa, krvnog pritiska i šećera u krvi
  • Pomoć pri kretanju i korišćenju ortopedskih pomagala

Dodatne usluge kod nege nepokretnih bolesnika

Nega nepokretnih bolesnika može da podrazumeva i sledeće usluge:

  • Sanitetski transport i pratnju medicinske sestre (odvođenje na lekarski pregled ili banjsko lečenje, svadbu, krštenje ili drugi važan porodični događaj….)
  • Nabavku kućnih potrepština
  • Pranje veša, peglanje, pranje posuđa...
  • Čuvanje nepokretnih osoba, uz negu i druženje

Kućna nega nepokretnih osoba - cenovnik

Ambulanta Mobilna sestra nalazi se u Beogradu, a usluge brige o nepokretnim osobama obavljaju se na teritoriji ovog grada i okoline. Ukoliko Vas zanimaju cene za kućnu negu nepokretnih, kontaktirajte nas na brojeve telefona 060 32 64 666 ili 011 71 15 269  te ćemo Vam rado dati informacije o tačnoj ceni, a u odnosu na konkretne usluge koje su Vam potrebne.

Sve usluge Mobilne sestre u Beogradu možete pogledati ovde.