10 razloga zašto previjanje rane treba prepustiti stručnjaku

09.05.2019
10 razloga zašto previjanje rane treba prepustiti stručnjaku

Zašto je previjanje rane posao koji treba da obavlja stručno lice? Nakon ovih deset razloga, verujemo da više nećete sumnjati...


PREPOZNAJE AKO RANA NE ZARASTA KAKO TREBA

 

Laiku se lako može desiti da mu promankne neka promena na rani za koju misli da je normalna, ali stručno lice će prepoznati ako bilo šta odstupa od uobičajenog i pravovremeno reagovati. Na primer, ukoliko rana i pored svih tretmana postaje veća, gnoji se ili menja izgled, stručno lice će uzeti bris i odneti ga u laboratoriju, a nakon toga će znati šta je potrebno preduzeti.

 

ZNA DA LI KONCI DOBRO STOJE I KAD JE VREME ZA SKIDANJE

 

Stručnjak zna kako konci treba da stoje, koliko dugo treba da stoje i stoga će umeti da prepozna kad je vreme za njihovo skidanje.

 

DA NE BI DOŠLO DO INFEKCIJE

 

Stručno lice će bolesniku pružiti svu potrebnu negu i time prevenirati nastanak bilo kakvih komplikacija. Adekvatna i redovna nega i previjanje rane sprečiće infekcije, koje mogu usporiti zarastanje rane i biti posebno opasne, pa čak i po život pacijente.

 

UKOLIKO JE DOŠLO DO INFEKCIJE – ZNAĆE KAKO DA JE IZLEČI

 

Ukoliko je, i pored svih preventivnih mera, ipak došlo do neke infekcije, stručno lice će znati šta treba da radi kako bi se infekcija što pre izlečila. Dobro obučena i iskusna medicinska sestra zna čime se inficirana rana ispira, kakvi oblozi se stavljaju i kad treba poslati bolesnika kod lekara ukoliko je potrebno. Naravno, pre toga će znati kako da prepiozna o kojoj vrsti infekcije je reč.

 

UME DA POMERI BOLESNIKA

 

Nekada se rane nalaze na teže dostupnim mestima, pogotovo ukoliko se radi o ranama od ležanja. Da bi se takva rana previla, potrebno je pomerati bolesnika, što je često nezgodno i teško, a bolesniku bolno. Stručno lice ima znanja i iskustva, te barata cakama pomoću kojih bolesnika pomera lako i po njega bezbolno.

 

ZNA DA UPUTI UKUĆANE U NEGU RANE

 

Bolesnik sa ranom, posebno ako je ona hronična ili preti da to postane, zahteva poseban pristup svih osoba oko njega. Dakle, svi ukućani i oni koji brinu o bolesniku treba da dobiju osnovne smernice o njegovoj negi. Takođe, saveti koje će vam dati stručno lice nisu isključivo u vezi sa tretiranjem rane, već sveukupnim stanjem bolesnika: kako da ga pomerate, kako da ga ohrabrite ukoliko psihički potone i sve ostalo što niste znali, a potrebno je da znate u novonastaloj situaciji.

 

REAGUJE AKO JE POTREBNO OPERATIVNO LEČENJE

 

Nekada se dešava da je ranama neophodno operativno lečenje, a stručnjak će znati u kojim je to slučajevima, jer on ranu prati svakodnevno. Zato će na vreme odreagovati ukoliko do ove situacije dođe.

 

PREPORUČIĆE ADEKVATNU ISHRANU

 

Pogotovo kad su u pitanju dekubitalne rane, odgovarajuća ishrana može da pospeši njihovo lečenje. Kalcijum, vitamin C, albumin... Od stručnog lica dobićete preporuku namirnica koje pogoduju stanju bolesnika.

 

KORISTI SAVREMENE OBLOGE ZA RANE

 

Pored klasičnih tretmana, postoje i savremene obloge za zarastanje rana, koje daju fenomenalne efekte. Mobilna sestra ima puno iskustva u korišćenju istih i redovno ih koristi u terapiji rane. Takođe, prošla je sve moderne obuke na ovu temu, te se možete prepustiti njenim veštim, a nežnim rukama.

 


DOLAZI U KUĆNE POSETE

 

Pored usluga previjanja rane u bolnicama i ambulantama, neki od stručnjaka dolaze i u kućne posete. To je specijalno dragoceno za ležeće bolesnike, jer mogu imati svakodnevnu negu koja je najbolja moguća. Sa Mobilnom sestrom se možete dogovarati oko termina kućnih poseta i računati na njenu stručnost, staloženost i ljubaznost.